PWNU JATIM

Pengurus Wilayah NU Jawa Timur

Susunan Pengurus PWNU Jawa Timur

 

kh-hasan-mutawakkil-alallah

Ketua TANFIDZIYAH: KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah, SH, MM

 

 

SUSUNAN PENGURUS PWNU JAWA TIMUR
Masa Khidmat 2013 – 2018

TANFIDZIYAH

Ketua : KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah, SH, MM

Wakil Ketua :
1.KH. Abdurrahman Navis, Lc, M.HI
2.Prof. Dr. H. Shonhaji Sholeh, Dip.IS
3.Drs. Fathul Huda, MM
4.Drs. H. Hamid Syarif, MH
5.KH. Jazuli Nur, Lc
6.Dr. H. Ali Mas’ud Kholqillah, M.Ag.,M.PdI
7.Drs. H. M. Shidik AR
8.Drs. H. Nur Hadi Ridlwan, MM
9.Dr. M. Fathurrozie, SE,M.Si
10.H. Abdul Hakim
11.H. Sholeh Hayat, SH
12.H. Makruf Syah, SH, MH
13.Dr. H. Rubaidi
14.H. Edy Suyanto, dr, SpF, SH

Sekretaris : Prof. Akh. Muzakki, Grad Dip SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D

Wakil Sekretaris :
1.H. Nur Hidayat, S.Ag
2.Muhammad Hasan Ubaidillah, S.HI,M.Si
3.H. Husnul Yaqin, SH
4.KH. Fahrurrozi
5.Drs. H. Misbahul Munir
6.H Moch Farchan

Bendahara : Drs. H. Ec. A. Nur Hasan, MM

Wakil Bendahara :
1.H. Echwan Siswadi, SE
2.H. Rasidi
3.Ir. Muhammad Qoderi, MT
4.Drs. H. Muhammad Thoyyibun Muslim
5.Drs. H. Ahsanul Haq, M.PdI

Pengurus Cabang NU

 • PCNU Kabupaten Pacitan
 • PCNU Kabupaten Ponorogo
 • PCNU Kabupaten Trenggalek
 • PCNU Kabupaten Tulungagung
 • PCNU Kabupaten Blitar
 • PCNU Kabupaten Kediri
 • PCNU Kabupaten Malang
 • PCNU Kabupaten Lumajang
 • PCNU Kabupaten Jember
 • PCNU Kabupaten Banyuwangi
 • PCNU Kabupaten Bondowoso
 • PCNU Kabupaten Situbondo
 • PCNU Kabupaten Probolinggo
 • PCNU Kabupaten Pasuruan
 • PCNU Kabupaten Sidoarjo
 • PCNU Kabupaten Mojokerto
 • PCNU Kabupaten Jombang
 • PCNU Kabupaten Nganjuk
 • PCNU Kabupaten Madiun
 • PCNU Kabupaten Magetan
 • PCNU Kabupaten Ngawi
 • PCNU Kabupaten Bojonegoro
 • PCNU Kabupaten Tuban
 • PCNU Kabupaten Lamongan
 • PCNU Kabupaten Gresik
 • PCNU Kabupaten Bangkalan
 • PCNU Kabupaten Sampang
 • PCNU Kabupaten Pamekasan
 • PCNU Kabupaten Sumenep
 • PCNU Kota Kediri
 • PCNU Kota Blitar
 • PCNU Kota Malang
 • PCNU Kota Probolinggo
 • PCNU Kota Pasuruan
 • PCNU Kota Mojokerto
 • PCNU Kota Madiun
 • PCNU Kota Surabaya
 • PCNU Kota Batu