PCINU Perancis

PENGURUS CABANG ISTIMEWA NAHDLATUL ULAMA

(PCI NU) PRANCI

Mustasyar

Ustadz Samir Muhammad Said Al-Maluhi
H. Arifi Saiman
Yukon Putra

Rais Syuriyah I     :     H. Syafsir Akhlus
Rais Syuriyah II     :     Muhammad Abduh
A’wan                    :     Sigit Prawoto

Ketua Tanfidziyah                           :       Muhammad Al-Fayyadl
Wakil Ketua Tanfidziyah & Katib  :           Ayub Mursalin
Bendahara                              :               Hayuning Anggrahita

Seksi-seksi

Dakwah/Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia/Bahtsul Masa’il/Penerbitan (LDNU/LAKPESDAM/LBMNU/LTNNU) :

Guswandi

Keperempuanan (Muslimat NU/Fatayat NU) :

Gustin
Tati

Kepemudaan (GP Ansor NU/IPNU/IPPNU) :

Rahmat Arif Jatmiko

Hukum dan Perburuhan (LPBHNU/SARBUMUSI) :

Elvire Cheron Abduh

Seni dan Budaya (LESBUMI) :  Mikha’il Foe

Kerjasama Internasional :  Mexind Suko Sutomo

WEB : pcinuprancis.wordpress.com