LF NU

K.H. Ghazali Masroeri
Ketua : K.H. Ghazali Masroeri

Lemabaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU,

Bertugas mengelola masalah ru’yah, hisab dan pengembangan ilmu falak.