Lazis NU

Syamsul Huda
Ketua : Syamsul Huda

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU

Bertugas  menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqah kepada mustahiqnya.

www.nucare.id