Home Tags Madrasah

Tag: madrasah

Buku Terjemah Maulid Imam Suyuthi Husnul Maqshid Karangan Sya’roni As-Samfuriy

Judul Buku : Terjemah Maulid Imam Suyuthi Husnul Maqshid Karangan : Sya’roni As-Samfuriy Tahun : 2015 Tempat : Kabupaten Tegal Dapat didownload di : https://drive.google.com/drive/folders/16dWV0YpQQouMpmQ5X2XuEZLOrQS9MF7-

Hidup Ibarat Berjalan Menembus Hujan

Hidup itu ibarat berjalan menembus hujan. Jangan merasa istimewa kalau Anda basah. Biasa saja. (Hasanudin Abdurakhman - Kolumnis)

Laki-laki Zuhud

Sesungguhnya seorang lelaki itu berharta bila dia zuhud di dunia, dan sesungguhnya seorang itu adalah fakir bila dia gemar pada dunia

Keutamaan Menuntut Ilmu

Menuntut ilmu lebih utama dari pada Sholat Sunah

Ilmu yang dimiliki Imam Syafi’i

Akan kuberikan ilmu yang kumiliki kepada siapapun, asal mereka mau memanfaatkan ilmu yang telah kuberikan itu