Home Target Target Profesional

Target Profesional

Kitab al-Jami’ fis Sunan wal Adab wal Maghazi wat Tarikh – Karangan Imam Ibnu...

Nama Kitab : al-Jami' fis Sunan wal Adab wal Maghazi wat Tarikh Pengarang   : Imam Ibnu Abi Zaid al-Qairawani Penerbit      : al-Maktabah al-'Atiqah, Tunis. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-al-Jami-fis-Sunan-wal-Adab-wal-Maghazi-wat-Tarikh

Job Fair 2018

Hadirilah Job Fair 2018 Dalam rangka Harlah ANSOR ke 84, ANSOR mengadakan Job Fair 2018 bekerjasama dengan Kemenaker dan suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur Provinsi DKI. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23-24 April...

Rangkain Acara Haul Agung Sunan Ampel ke 569

PANITIA HAUL AGUNG SUNAN AMPEL KE-569 SUSUNAN ACARA KEGIATAN HAUL AGUNG SUNAN AMPEL KE-569 Masjid Agung Sunan Ampel • Tahlil (Khusus Muslimat) Hari : Jum’at malam Sabtu Tanggal : 04 Mei 2018 / 18 Sya’ban 1439 H Jam : 19.05 WIB (Ba’da...

Kitab al-Ushul Wa al-Dhawabith – Karangan Syekh Abi Zakariya Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi

Nama Kitab : al-Ushul Wa al-Dhawabith. Pengarang  : Syekh Abi Zakariya Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-al-Ushul-Wa-al-Dhawabith

Kitab al-Muqoddimah al-Hadromiyah – Karangan Syekh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Hadrami

Nama Kitab : al-Muqoddimah al-Hadromiyah fi Fiqh Assadati as-Syafi'iyyah Pengarang  : Syekh 'Abdullah bin 'Abdurrahman al-Hadrami. Penerbit     : Darul Minhaj. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-al-Muqoddimah-al-Hadromiyah

Kitab Rubaiyat – Karangan Syekh Jalaluddin al-Rumi

Nama Kitab : Rubaiyat. Pengarang  : Syekh Jalaluddin al-Rumi. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Rubaiyat

MA Riyadlotut Thalabah Rembang: Mewujudkan Generasi yang Memiliki Daya Saing dan Berakhlaqul Karimah

Profil Madrasah Aliyah Riyadlotut Thalabah merupakan bagian dari Yayasan Riyadlotut Thalabah yang terletak di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, yayasan tersebut merupakan sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan. Yayasan ini dirintis sejak tahun 1948 oleh...

Doa Hari ke-8 Bulan Ramadlan

“Ya Allah, anugrahilah kepada kami rasa sayang terhadap anak-anak yatim dan suka memberi makan (orang miskin) serta menyebarkan kedamaian dan bergaul dengan orang-orang mulia dengan kemurahanmu wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap”

Hikmah Sholat Tarawih Malam ke 12

Wajahnya seperti bulan tanggal empat belas di hari kiamat nanti

Kitab al-Fushul al-‘Ilmiyah wa al-Ushul al-Hikamiyah – Karangan Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad

Nama Kitab : al-Fushul al-'Ilmiyah wa al-Ushul al-Hikamiyah. Pengarang  : Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Penerbit     : Darul Hawi. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-al-Fushul-al-Ilmiyah-wa-al-Ushul-al-Hikamiyah

Kitab A’lam al-Nubuwwah – Karangan Syekh Imam al-Mawardi

Nama Kitab : A'lam al-Nubuwwah. Pengarang  : Syekh Imam al-Mawardi. (Syekh Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad al-Mawardi as-Syafi'i). Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Alam-al-Nubuwwah

Kitab At-Tahdzir Minal Mujazafah Bit-Takfir – Karangan Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki

Nama Kitab : At-Tahdzir Minal Mujazafah Bit-Takfir. Pengarang  : Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-At-Tahdzir-Minal-Mujazafah-Bit-Takfir

Kitab Mafhum al-Bid’ah ‘Inda ‘Ulama al-Sunnah Wa al-Jama’ah – Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki

Nama Kitab : Mafhum al-Bid'ah 'Inda 'Ulama al-Sunnah Wa al-Jama'ah. Pengarang  : Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Mafhum-al-Bidah-Inda-Ulama-al-Sunnah-Wa-al-Jamaah

Kitab Risalah Kubra Fil Basmalah Lis Shabban – Karangan Syekh Ash-Shabban

Nama Kitab : Risalah Kubra Fil Basmalah Lis Shabban. Pengarang  : Syekh Imam Abu 'Irfan Muhammad bin 'Ali ash-Shabban. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Risalah-Kubra-Fil-Basmalah-Lis-Shabban

Kitab al-Mutasyaddidun Manhajuhum Wa Munaqasyah Ahammi Qadhayahum – Karangan Syekh ‘Ali Jum’ah

Nama Kitab : al-Mutasyaddidun Manhajuhum Wa Munaqasyah Ahammi Qadhayahum. Pengarang  : Syekh 'Ali Jum'ah. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-al-Mutasyaddidun-Manhajuhum-Wa-Munaqasyah-Ahammi-Qadhayahu