Kitab Tathir al-Thawiyah Bi Tahsin al-Niyah – Karangan Syekh Mulla ‘Ali al-Qari al-Hanafi

Nama Kitab  : Tathir al-Thawiyah Bi Tahsin al-Niyah. Pengarang   : Syekh Mulla 'Ali al-Qari al-Hanafi. Cetakan      : I (Pertama). Tahun         : 1409 H/1989 M. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Tathir-al-Thawiyah-Bi-Tahsin-al-Niyah

Kitab Al-Syamarikh Fi ‘Ilmi al-Tarikh – Karangan Syekh Jalaluddin al-Suyuthi

Nama Kitab : Al-Syamarikh Fi 'Ilmi al-Tarikh. Pengarang  : Syekh Jalaluddin al-Suyuthi. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Al-Syamarikh-Fi-Ilmi-al-Tarikh

Kitab Sullam al-Mubtadi – Karangan Syekh Daud Abdullah al-Fathani

Nama Kitab : Sullam al-Mubtadi Fi Ma’rifah Thariqah al-Muhtadi. Pengarang  : Syekh Daud bin 'Abdullah al-Fathani. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Sullam-al-Mubtadi

MA NU Ibtidaul Falah, Mewujudkan Penerus Bangsa Berakhlak Mulia, Berimtaq, Ber-ASWAJA, Berkualitas, dan Mampu...

Profil MA NU Ibtidaul Falah Dawe merupakan madrasah formal yang mencakup pendidikan umum. Namun, tidak hanya itu, sekolah tersebut juga menerapkan pendidikan berbasis pesantren yang mengajarkan pelajaran ilmu-ilmu salaf. Madrasah yang berdiri pada tahun 1990 ini,...

Kitab Al-Ushul wal Furu’ Juz I

Judul Kitab  : Kitab Al-Ushul wal Furu' Juz I Pengarang   : Ibn Hazm Pentahqiq    : Dr. Muhammad Atif Tahun         : 1978 M Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Al-Ushul-wal-Furu-Juz-I

Syekh Ahmad Bin Siddiq Al-Ghumari Al-Maghribi

Syekh Ahmad Bin Siddiq al-Ghumari al-Maghribi At-Tonjawi. Ulama pakar Hadits dan Tasawwuf dari kota Tanger-Maroko (1320 H- 1380 H). Sangatlah pantas jika gelar “Negeri para ulama” itu disandang oleh Maroko. Terutama ulama-ulamanya yang menonjol dalam dunia tasawwuf....

Jasa KH Abbas Djamil Buntet

Melawan Penjajah Belanda Walaupun saat itu, Kiai Abbas sudah berumur sekitar 60 tahun, tetapi tubuhnya tetap gagah dan perkasa. Rambutnya yang lurus dan sebagian sudah memutih, selalu di tutupi peci putih yang dilengkapi serban –...

Kitab Riyadhu Akhlaq Sholihin – Karangan Syekh Ahmad bin Muhammad ‘Abdullah

Nama Kitab : Riyadhu Akhlaq Sholihin. Pengarang  : Syekh Ahmad bin Muhammad 'Abdullah. Cetakan     : ke-1 (Pertama). Tahun        : 1432 H/2015 M. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Riyadhu-Akhlaq-Sholihin

Kitab Risalah Islamiyah – Karangan KH Muhammad Najih Maimun

Nama Kitab : Risalah Islamiyah Karangan : KH. Muhammad Najih Maimun Dapat didownload di : https://drive.google.com/drive/folders/0B5HJlS4OzReia2hhMTB5MlZwZjA

Syekh Mahfuzh at-Tarmasi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Mahfuzh bin Al-Allamah Haji Abdullah bin Haji Abdul Manan bin Abdullah bin Ahmad At-Tarmasi. Lahir di desa Termas (Pacitan), Jawa Timur. Pada tanggal 12 Jumadil Awal 1285 H./ 31 Agustus...

Kitab Tafsir Imam Syafi’i Juz I-III

Judul Kitab  : Tafsir Imam Syafi'i Juz I-III Pengarang   : Syeikh Muhammad bin Musthafa Al-Farran Penerbit       : Saudi Arabia-Daar At-Tadmuriyah Tahun         ...

Kitab Syarah Musnad As-Syafi’i Juz I-IV

Judul Kitab  : Kitab Syarah Musnad As-Syafi'i Pengarang   : Abu Al-Qosim 'Abd Al-Karim Al-Rafi'i Tahqiq         : Abu Bakar Wail Muhammad Bakar Zahron Tahun   ...

Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun Juz I-III

Judul Kitab  : Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun Pengarang   : Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Penerbit      : Beirut; Maktabah Lebanon Tahun         : 1992...

Kitab Al-Ushul wal Furu’ Juz I

Judul Kitab  : Kitab Al-Ushul wal Furu' Juz I Pengarang   : Ibn Hazm Pentahqiq    : Dr. Muhammad Atif Tahun         : 1978 M Dapat Didownload...

Kitab Arba’una Haditsan fi Qawa’id al-Ahkam al-Syar’iyah wa Fadha’il al-A’mal wa al-Zuhd

Judul Kitab  : Kitab Arba'una Haditsan fi Qawa'id al-Ahkam al-Syar'iyah wa Fadha'il al-A'mal wa al-Zuhd Pengarang   : Imam Jalaluddin As-Suyuthi Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Arbauna-Haditsan-fi-Qawaid-al-Ahkam-al-Syariyah-wa-Fadhail-al-Amal-wa-al-Zuhd