Ustadz H.Kartono, M.Pd

Beliau Ustadz H. Kartono, M.Pd merupakan Ustadz Ahlussunnah Wal Jamaah Annahdliyah yang sangat menguasai ilmu ke-Islaman dan telah banyak diundang oleh banyak kalangan masyarakat. Beliau merupakan Lulusan Magister IAIN Pontianak dengan konsentrasi Pendidikan Agama Islam...

Ustadz Qomaruzzaman, SHI., MSI

Beliau Ustadz Qomaruzzaman, SHI., MSI merupakan Ustadz Ahlussunnah Wal Jamaah Annahdliyah yang sangat menguasai ilmu keIslaman dan telah banyak diundang oleh banyak kalangan masyarakat. Beliau merupakan Lulusan Pondok Pesantren Darun Nasyiin sui ambawang kubu raya...

Ustadz Badrut Tamam, AQ

Beliau Ustadz  Badrut Tamam, AQ merupakan Ustadz Ahlussunnah Wal Jamaah Annahdliyah yang sangat menguasai ilmu keIslaman dan telah banyak diundang oleh banyak kalangan masyarakat. Beliau merupakan Lulusan  Pondok pesantren Bata-bata Madura ,  dengan latar belakang pendidikan yang Mumpuni,...

Ustadz Dr. Zulkifli Abdillah, MA

Beliau Ustadz Dr. Zulkifli Abdillah, MA. merupakan Ustadz Ahlussunnah Wal Jamaah Annahdliyah yang sangat menguasai ilmu keIslaman dan telah banyak diundang oleh banyak kalangan masyarakat. Beliau merupakan Lulusan PPs Universitas Padjajaran Bandung  dengan konsentrasi Ilmu Sejarah serta alumni PGAN Pontianak ...

Ustadz Nasiruddin, M.Si

Beliau Ustadz  Nasiruddin, M.Si  merupakan Ustadz Ahlussunnah Wal Jamaah Annahdliyah yang sangat menguasai ilmu keIslaman dan telah banyak diundang oleh banyak kalangan masyarakat. Beliau merupakan Lulusan Magister ISID Gontor Ponorogo Jawa Timur serta alumni Pondok pesantren Darul Ulum...

Ustadz Ach Tijani, M.Hum

Beliau Ustadz  Ach Tijani, M.Hum  merupakan Ustadz Ahlussunnah Wal Jamaah Annahdliyah yang sangat menguasai ilmu keIslaman dan telah banyak diundang oleh banyak kalangan masyarakat. Beliau merupakan Lulusan Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  dengan konsentrasi Filsafat Islam  serta alumni...

Ustadz Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag

Beliau Ustadz  Dr. Wajidi Sayadi, M.Ag merupakan Ustadz Ahlussunnah Wal Jamaah Annahdliyah yang sangat menguasai ilmu keIslaman dan telah banyak diundang oleh banyak kalangan masyarakat. Beliau merupakan Lulusan dari Doktoral UIN jakarta dengan konsentrasi Tafsir Hadist serta alumni Pondok...

Kitab Durar al-Samuth Fi Ma Li al-Wuduk Min al-Syuruth – Karangan Syekh Imam Nur...

Nama Kitab : Kitab Durar al-Samuth fi ma li al-Wuduk min al-Syuruth. Pengarang   : Syekh Imam Nur al-Din Abu al-Hasan ‘Ali bin Abdullah al-Hasani. Tahqiq   ...

Kitab Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifati al-Madh al-Minhaj – Karangan Syekh al-Khatib al-Syarbini

Nama Kitab : Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Alfadh al-Minhaj. Pengarang  : Syekh al-Khatib al-Syarbini. Dapat didownload di : Jilid 1 : http://bit.ly/Kitab-Mughni-al-Muhtaj-Ila-Marifati-al-Fadh-al-Minhaj-Jilid_1 Jilid 2 : http://bit.ly/Kitab-Mughni-al-Muhtaj-Ila-Marifati-al-Fadh-al-Minhaj-Jilid_2 Jilid 3 : http://bit.ly/Kitab-Mughni-al-Muhtaj-Ila-Marifati-al-Fadh-al-Minhaj-Jilid_3 Jilid 4 : http://bit.ly/Kitab-Mughni-al-Muhtaj-Ila-Marifati-al-Fadh-al-Minhaj-Jilid_4

Kitab Dalail Khairat – Karangan Syekh Muhammad bin Sulaiman al Jazuli

Nama Kitab : Dalail Khairat. Pengarang   : Syekh Muhammad bin Sulaiman al Jazuli. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Dalail-Khairat

Kitab al-Subul al-Jaliyyah Fi al-Aba’ al-‘Aliyyah – Karangan Syekh Imam Jalaluddin as-Suyuthi

Nama Kitab : al-Maqamah al-Sundusiyyah Fi al-Nisbah al-Musthafawiyyah. Pengarang  : Syekh Imam Jalaluddin as-Suyuthi. (Syekh al-Hafizh Jalaluddin Abdul Rahman al-Sayuthi). Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-al-Subul-al-Jaliyyah-Fi-al-Aba-al-Aliyyah

Kitab al-Maqamah al-Sundusiyyah Fi al-Nisbah al-Musthafawiyyah – Karangan Syekh Imam Jalaluddin as-Suyuthi

Nama Kitab : al-Maqamah al-Sundusiyyah Fi al-Nisbah al-Musthafawiyyah. Pengarang  : Syekh Imam Jalaluddin as-Suyuthi. (Syekh al-Hafizh Jalaluddin Abdul Rahman al-Sayuthi). Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-al-Maqamah-al-Sundusiyyah-Fi-al-Nisbah-al-Musthafawiyyah