Ustadz H.Kartono, M.Pd

Beliau Ustadz H. Kartono, M.Pd merupakan Ustadz Ahlussunnah Wal Jamaah Annahdliyah yang sangat menguasai ilmu ke-Islaman dan telah banyak diundang oleh banyak kalangan masyarakat. Beliau merupakan Lulusan Magister IAIN Pontianak dengan konsentrasi Pendidikan Agama Islam...

Ustadz Qomaruzzaman, SHI., MSI

Beliau Ustadz Qomaruzzaman, SHI., MSI merupakan Ustadz Ahlussunnah Wal Jamaah Annahdliyah yang sangat menguasai ilmu keIslaman dan telah banyak diundang oleh banyak kalangan masyarakat. Beliau merupakan Lulusan Pondok Pesantren Darun Nasyiin sui ambawang kubu raya...

Ustadz Badrut Tamam, AQ

Beliau Ustadz  Badrut Tamam, AQ merupakan Ustadz Ahlussunnah Wal Jamaah Annahdliyah yang sangat menguasai ilmu keIslaman dan telah banyak diundang oleh banyak kalangan masyarakat. Beliau merupakan Lulusan  Pondok pesantren Bata-bata Madura ,  dengan latar belakang pendidikan yang Mumpuni,...

Ustadz Dr. Zulkifli Abdillah, MA

Beliau Ustadz Dr. Zulkifli Abdillah, MA. merupakan Ustadz Ahlussunnah Wal Jamaah Annahdliyah yang sangat menguasai ilmu keIslaman dan telah banyak diundang oleh banyak kalangan masyarakat. Beliau merupakan Lulusan PPs Universitas Padjajaran Bandung  dengan konsentrasi Ilmu Sejarah serta alumni PGAN Pontianak ...

Ustadz Abdul Aziz

Beliau Ustadz Abdul Aziz ustadz muda yang energik merupakan Ustadz Ahlussunnah Wal Jamaah Annahdliyah yang sangat menguasai ilmu keIslaman dan telah banyak diundang oleh perusahaan dan Masyarakat luas. Beliau merupakan Lulusan Ponpes Darullughoh Wad Dakwah,...

Ustadz Tgk. Aria Sandra, S.Hi, M.Ag

Beliau Ustadz Tgk. Aria Sandra, S.Hi, M.Ag merupakan Ustadz Ahlussunnah Wal Jamaah Annahdliyah yang sangat menguasai ilmu keIslaman dan telah banyak diundang oleh perusahaan dan Masyarakat luas. Beliau merupakan Lulusan Dayah Mahyal Ulum AL-Aziziyah dan...

Ustadzah Hajar Safwani, Lc

Beliau Ustadzah Hajar Safwani, Lc. merupakan salah satu Ustadzah Ahlussunnah Wal Jamaah Annahdliyah yang sangat menguasai ilmu keIslaman dan telah banyak diundang oleh perusahaan dan Masyarakat luas. Beliau merupakan Lulusan Gontor Putri tahun 1992 sd...

Ustadz Aiyub Berdan

Beliau Ustadz Aiyub Berdan merupakan Ustadz Ahlussunnah Wal Jamaah Annahdliyah yang sangat menguasai ilmu keIslaman dan telah banyak diundang oleh perusahaan dan Masyarakat luas. Beliau merupakan Lulusan S1 Al Azhar Kairo tahun 1999 sd 2003,...

Ustadz Gamal Achyar Lc. M.SH

Beliau Ustadz Gamal Achyar Lc. M.SH merupakan Ustadz Ahlussunnah Wal Jamaah Annahdliyah yang sangat menguasai ilmu keIslaman dan telah banyak diundang oleh perusahaan dan Masyarakat luas. Beliau merupakan Lulusan S1 Al-Azhar Cairo,...

Ustadz Nasiruddin, M.Si

Beliau Ustadz  Nasiruddin, M.Si  merupakan Ustadz Ahlussunnah Wal Jamaah Annahdliyah yang sangat menguasai ilmu keIslaman dan telah banyak diundang oleh banyak kalangan masyarakat. Beliau merupakan Lulusan Magister ISID Gontor Ponorogo Jawa Timur serta alumni Pondok pesantren Darul Ulum...

Kitab Durar al-Samuth Fi Ma Li al-Wuduk Min al-Syuruth – Karangan Syekh Imam Nur...

Nama Kitab : Kitab Durar al-Samuth fi ma li al-Wuduk min al-Syuruth. Pengarang   : Syekh Imam Nur al-Din Abu al-Hasan ‘Ali bin Abdullah al-Hasani. Tahqiq   ...

Kitab Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifati al-Madh al-Minhaj – Karangan Syekh al-Khatib al-Syarbini

Nama Kitab : Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Alfadh al-Minhaj. Pengarang  : Syekh al-Khatib al-Syarbini. Dapat didownload di : Jilid 1 : http://bit.ly/Kitab-Mughni-al-Muhtaj-Ila-Marifati-al-Fadh-al-Minhaj-Jilid_1 Jilid 2 : http://bit.ly/Kitab-Mughni-al-Muhtaj-Ila-Marifati-al-Fadh-al-Minhaj-Jilid_2 Jilid 3 : http://bit.ly/Kitab-Mughni-al-Muhtaj-Ila-Marifati-al-Fadh-al-Minhaj-Jilid_3 Jilid 4 : http://bit.ly/Kitab-Mughni-al-Muhtaj-Ila-Marifati-al-Fadh-al-Minhaj-Jilid_4

Kitab Dalail Khairat – Karangan Syekh Muhammad bin Sulaiman al Jazuli

Nama Kitab : Dalail Khairat. Pengarang   : Syekh Muhammad bin Sulaiman al Jazuli. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Dalail-Khairat

Kitab al-Subul al-Jaliyyah Fi al-Aba’ al-‘Aliyyah – Karangan Syekh Imam Jalaluddin as-Suyuthi

Nama Kitab : al-Maqamah al-Sundusiyyah Fi al-Nisbah al-Musthafawiyyah. Pengarang  : Syekh Imam Jalaluddin as-Suyuthi. (Syekh al-Hafizh Jalaluddin Abdul Rahman al-Sayuthi). Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-al-Subul-al-Jaliyyah-Fi-al-Aba-al-Aliyyah

Kitab al-Maqamah al-Sundusiyyah Fi al-Nisbah al-Musthafawiyyah – Karangan Syekh Imam Jalaluddin as-Suyuthi

Nama Kitab : al-Maqamah al-Sundusiyyah Fi al-Nisbah al-Musthafawiyyah. Pengarang  : Syekh Imam Jalaluddin as-Suyuthi. (Syekh al-Hafizh Jalaluddin Abdul Rahman al-Sayuthi). Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-al-Maqamah-al-Sundusiyyah-Fi-al-Nisbah-al-Musthafawiyyah