Syekh Mahfuzh at-Tarmasi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Mahfuzh bin Al-Allamah Haji Abdullah bin Haji Abdul Manan bin Abdullah bin Ahmad At-Tarmasi. Lahir di desa Termas (Pacitan), Jawa Timur. Pada tanggal 12 Jumadil Awal 1285 H./ 31 Agustus...

KH. Mas Alwi Abdul Aziz

Kiyai Mas Alwi Abdul adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama bersama Kiyai Abdul Wahab asbullah dan Kiyai Ridlwan Abdul dan lainnya, yang ketiganya bergerak secara aktif sejak NU belum didirikan. Beliaulah yang pertama mengusulkan...

KH. Abdullah Ubaid

Kiyai Abdullah Ubaid lahir di Kawatan, Surabaya 4 Jumadil Akhir 1318 H/1899 M. Wafat pada 20 Jumadil Akhir 1357 H/8 Agustus 1938 M. Dengan nama asli Abdullah. Beliau diambil anak angkat oleh KH. Yasin...

KH Abdullah Salam Kajen (Pati)

KH Abdullah Salam dari Kajen Pati, beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Terbesar di Kajen yaitu Pondok Matholi’ul Falah, Akrab disapa dengan Mbah Dullah. Dilahirkan di desa Kajen-Margoyoso Pati, dengan nama Abdullah, ketika anak...

K.H. Hasbullah Badawi (Cilacap)

KH. Chasbullah Badawi adalah putra ke-7 dari KH. Badawi Hanafi sosok kharismatik sang Muassis atau pendiri pondok pesantren Al-Ihya Ulumaddin. KH. Badawi Hanafi lahir di kampung Brengkelan, kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sekitar...

KH. Muhammad Dimyathi / Abuya Dimyathi

KH. Muhammad Dimyathi yang biasa dipanggil dengan Abuya Dimyathi atau Mbah Dim merupakan sosok Ulama Banten yang memiliki karismatik nan bersahaja. Beliau lahir sekitar tahun 1925 anak pasangan dari H.Amin dan Hj.Ruqayah. Sejak kecil...

KH. Abdul Wahab Hasbullah (1888-1971 M)

KH. Abdul Wahab Hasbullah (1888-1971 M) KH. Abdul Wahab Hasbullah dilahirkan pada bulan maret tahun 1888 dari keluarga ulama pesantren di Desa Tambakberas Jombang. Ayahnya KH. Hasbullah, pendiri pondok pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, adalah...

KH. Muhammad Manshur

KH. Muhammad Manshur, adalah pendiri Pondok Pesantren Popongan, Dusun Popongan, Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Mbah Manshur adalah putra Syaikh Muhammad Abdul Hadi Girikusumo, seorang mursyid Thariqah Naqsyabandiyah-Khalidiyah di Girikusumo, Mranggen, Demak. Sumber-sumber...

Biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

A. Sejarah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Nama lengkapnya adalah Ahmad Khatib bin 'Abd Al-Lathif Al-Minangkabawi asy-Syafi'i adalah turunan dari seorang hakim golongan Padri yang “benar-benar” anti penjajahan Belanda. Ia dilahirkan di Kota Gedang Bukittinggi, Sumatra...

Kyai Ma’sum, Kisah Wali Lasem Yang Tahu Kapan Ajalnya Tiba

"Mbah Masum Mimpi Bertemu Rasullullah SAW di Stasiun Bojonegoro" Mbah Masum bermimpi bertemu Rasulullah SAW saat tidur di Stasiun Bojonegoro. Beliau kemudian bersalaman dengan Kanjeng Rasul, dan setelah bangun tangannya masih berbau wangi. Sejak itu...

Kitab Fiqih Zakat – Karangan Syekh Yusuf al-Qordhowi

Nama Kitab : Fiqih Zakat. Pengarang  : Syekh Yusuf al-Qordhowi. Dapat didownload di :. http://bit.ly/Kitab-Fiqih-Zakat

Kitab Qurrotul ‘Ain Bi Fatawa Isma’il Az-Zain – Karangan Syekh Isma’il Az-Zain

Nama Kitab : Qurrotul 'Ain Bi Fatawa Isma'il Az-Zain. Pengarang  : Syekh al-Imam al-Jalil Isma'il Az-Zain al-Yamani al-Makki. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Qurrotul-Ain-Bi-Fatawa-Ismail-Azzain

Kitab Al-Madkhal Ila al-Tarikh al-Islam – Karangan Sayyid Alwi bin Thahir Al-Haddad

Nama Kitab : Al-Madkhal Ila al-Tarikh al-Islam. Pengarang  : Sayyid Alwi bin Thahir Al-Haddad. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Al-Madkhal-Ila-al-Tarikh-al-Islam

Kitab Kimiya As-Sa’adah – Karangan Syekh Imam al-Ghazali

Nama Kitab : Kimiya As-Sa'adah. Pengarang  : Syekh Imam al-Ghazali. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Kimiya-As-Saadah

Kitab Al-Mankhul Min Ta’liqot al-Ushul – Karangan Syekh Imam al-Ghozali

Nama Kitab : Al-Mankhul Min Ta'liqot al-Ushul. Pengarang  :  Syekh Imam al-Ghozali. Tahqiq        : Syekh Muhammad Hasan Haitu. Penerbit     :  Darul Fikr, Damaskus. Cetakan   ...