Barangsiapa Takut kepada Allah SWT

Barangsiapa takut kepada Allah SWT niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barangsiapa takut pada Allah, tidak sia-sia apa yang dia kehendaki

Bagaimanakah Amalan itu hendak diterima?

Hendaklah kamu lebih memperhatikan tentang bagaimana amalan itu diterima daripada banyak beramal, karena sesungguhnya terlalu sedikit amalan yang disertai takwa. Bagaimanakah amalan itu hendak diterima? “

Khalifah Umar bin Khattab

Wahai Tuhan, janganlah Engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad SAW di atas tanganku. Wahai Tuhanku, umurku telah lanjut dan kekuatanku telah lemah. Maka genggamkan (matikan) aku untukMu bukan untuk manusia.

Refleksi Perjalanan Gusdur

Selamat Jalan Gus, bukan asisten atau Paspampres yang mengawalmu lagi, tapi ribuan Malaikat Allah SWT yang takjub atas kebesaran jiwamu.

Ali Bin Abi Thalib

Ali Bin Abi Thalib Jagoan Muslim The Real Hero Panglima yang di cintai Allah dan Rasul-Nya

Zubair Bin Awwam

Zubair Bin Awwam Jagoan Muslim The Real Hero sang Pengawal Rasulullah SAW

Khalid Bin Walid

Khalid Bin Walid Jagoan Muslim The Real Hero Pedang Allah yang terhunus

Muhammad Al-Fatih

Muhammad Al-Fatih Jagoan Muslim The Real Hero sang penakluk

Saad BIn Abi Waqash

Saad Bin Abi Waqash Jagoan Muslim The Real Hero singa yang keluar dari kandangnya

Tariq Bin Ziyad

Tariq Bin Ziyad Jagoan Muslim The Real Hero sang penakluk Andalusia

Kitab Tafsir Imam Syafi’i Juz I-III

Judul Kitab  : Tafsir Imam Syafi'i Juz I-III Pengarang   : Syeikh Muhammad bin Musthafa Al-Farran Penerbit       : Saudi Arabia-Daar At-Tadmuriyah Tahun         ...

Kitab Syarah Musnad As-Syafi’i Juz I-IV

Judul Kitab  : Kitab Syarah Musnad As-Syafi'i Pengarang   : Abu Al-Qosim 'Abd Al-Karim Al-Rafi'i Tahqiq         : Abu Bakar Wail Muhammad Bakar Zahron Tahun   ...

Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun Juz I-III

Judul Kitab  : Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun Pengarang   : Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Penerbit      : Beirut; Maktabah Lebanon Tahun         : 1992...

Kitab Al-Ushul wal Furu’ Juz I

Judul Kitab  : Kitab Al-Ushul wal Furu' Juz I Pengarang   : Ibn Hazm Pentahqiq    : Dr. Muhammad Atif Tahun         : 1978 M Dapat Didownload...

Kitab Arba’una Haditsan fi Qawa’id al-Ahkam al-Syar’iyah wa Fadha’il al-A’mal wa al-Zuhd

Judul Kitab  : Kitab Arba'una Haditsan fi Qawa'id al-Ahkam al-Syar'iyah wa Fadha'il al-A'mal wa al-Zuhd Pengarang   : Imam Jalaluddin As-Suyuthi Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Arbauna-Haditsan-fi-Qawaid-al-Ahkam-al-Syariyah-wa-Fadhail-al-Amal-wa-al-Zuhd