Dua Tradisi (Kebiasaan) NU Beda Tradisi Urangmah Ngalakonan Ubudiah

" Dua tradisi (kebiasaan) NU beda. Tradisi Urangmah ngalakonan Ubudiah, Ahlussunah Wal Jamaah ala NU. Tradisi baturmah nyawad jeng nyacad oge ngajejeleh kana, tadisi jeng pagawean arurang."

Santri Menata Sandal, Mencari Barokah Kiai

Santri Menata Sandal, Mencari Barokah Kiai

Banser

Banser di sanjung tidak terbang di bully tidak tumbang #banserpenjaganegeri

Tujuan Kegiatan MKNU

Tujuan Kegiatan MKNU

Santri Kutho Hobine Sowan Kiai Ndeso

Santri Kutho Hobine Sowan Kiai Ndeso

KH. Masjkur

KH. Masjkur

Pancasila: Kerakyatan yang di Pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Pancasila: Kerakyatan yang di Pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam bahasa Arab

Aku NU Padamu

Aku NU Pada mu

Mari Budayakan Sholawat

" Om sholawat Om "

Kitab Ar-Risalah Imam Syafi’i

Nama Kitab : Kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i Pengarang   : Imam Syafi'i (Muhamad Bin Idris Asy-Syafi'i) Pentahkik    : Ahmad Muhammad Syakir Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Kitab-Ar-Risalah-Imam-Syafii

Kitab Tafsir Imam Syafi’i Juz I-III

Judul Kitab  : Tafsir Imam Syafi'i Juz I-III Pengarang   : Syeikh Muhammad bin Musthafa Al-Farran Penerbit       : Saudi Arabia-Daar At-Tadmuriyah Tahun         ...

Kitab Syarah Musnad As-Syafi’i Juz I-IV

Judul Kitab  : Kitab Syarah Musnad As-Syafi'i Pengarang   : Abu Al-Qosim 'Abd Al-Karim Al-Rafi'i Tahqiq         : Abu Bakar Wail Muhammad Bakar Zahron Tahun   ...

Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun Juz I-III

Judul Kitab  : Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun Pengarang   : Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Penerbit      : Beirut; Maktabah Lebanon Tahun         : 1992...

Kitab Al-Ushul wal Furu’ Juz I

Judul Kitab  : Kitab Al-Ushul wal Furu' Juz I Pengarang   : Ibn Hazm Pentahqiq    : Dr. Muhammad Atif Tahun         : 1978 M Dapat Didownload...

Kitab Arba’una Haditsan fi Qawa’id al-Ahkam al-Syar’iyah wa Fadha’il al-A’mal wa al-Zuhd

Judul Kitab  : Kitab Arba'una Haditsan fi Qawa'id al-Ahkam al-Syar'iyah wa Fadha'il al-A'mal wa al-Zuhd Pengarang   : Imam Jalaluddin As-Suyuthi Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Arbauna-Haditsan-fi-Qawaid-al-Ahkam-al-Syariyah-wa-Fadhail-al-Amal-wa-al-Zuhd