Pancasila Sakti

Pancasila Sakti : Jalan tengah ideologi berbangsa

Meluruskan Makna Jihad

Jihad memiliki makna berjuang dengan sunggug-sungguh di jalan Allah sesuai dengan syari’at Islam. Tujuan utama jihad adalah untuk menegakkan dan menjaga agama Allah dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan Rasul dan Al-Quran. Jihad hukumnya fardlu kifayah...

Benteng Pertahanan dari Teologi Kebenaran Tunggal (Wahabisme)

Benteng Pertahanan dari Teologi kebenaran Tunggal (Wahabisme)

Kita Indonesia

Ideologi yang Tidak Mengakui Pancasila tidak Boleh Hidup di Indonesia

Ideologi yang Tidak Mengakui Pancasila tidak Boleh Hidup di Indonesia

Dirgahayu Negeriku Tercinta

Dirgahayu Negeriku Tercinta

Sekali Merdeka Semakin Merdeka

Sekali Merdeka Semakin Merdeka

17-8-1945 itu Simbol NU

17-8-1945 itu Simbol NU

Jejak Kebangsaan Para Ulama

Jejak Kebangsaan Para Ulama

Dirgahayu RI-72

Dirgahayu RI-72

Kitab al-Mabsuth – Karangan Syekh Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi

Nama Kitab : al-Mabsuth. Pengarang  : Syekh Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi. Tahun        : 1409 H / 1989. Penerbit     : DarulMa'rifat. Beirut –...

Kitab al-Tsughur al-Basimah Fi Manaqibi Sayyidatina Fathimah – Karangan Syekh Jalaluddin al-Suyuthi

Nama Kitab : al-Tsughur al-Basimah Fi Manaqibi Sayyidatina Fathimah. Pengarang  : Syekh Jalaluddin al-Suyuthi. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-al-Tsughur-al-Basimah-Fi-Manaqibi-Sayyidatina-Fathimah

Kitab Al-Syamarikh Fi ‘Ilmi al-Tarikh – Karangan Syekh Jalaluddin al-Suyuthi

Nama Kitab : Al-Syamarikh Fi 'Ilmi al-Tarikh. Pengarang  : Syekh Jalaluddin al-Suyuthi. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Al-Syamarikh-Fi-Ilmi-al-Tarikh

Kitab Shalawat Basyairul Khairat – Karangan Syekh Abdul Qodir al-Jaelani

Nama Kitab : Shalawat Basyairul Khairat. Pengarang  : Syekh Abdul Qodir al-Jaelani. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Shalawat-Basyairul-Khairat

Kitab Al-Qur’an Mushaf Rasm Utsmani Riwayat Hafsh ‘An ‘Ashim

Nama Kitab : Al-Qur'an Mushaf Rasm Utsmani Riwayat Hafsh 'An 'Ashim. Cetakan      : I (Pertama). Tahun         : 1430 H/2009 M. Dapat didownload di...