Sunan Kedu, Penyebar Agama Islam dan Pelopor Tembakau Temanggung

Profil Sejarah Sunan Kedu Kanjeng Sunan Kedu lahir di Parakan Kabupaten Temanggung (daerah sentra tembakau). Putra dari Sunan Abdullah Taqwim. Ketika masih kecil beliau bernama Abdul Hakim. Pada saat beranjak dewasa, beliau belajar ke Mekah untuk...

Ziarah Makam Pendiri Kota Tegal

Ki Gede Sebayu adalah salah satu orang yang sangat berjasa dalam membangun Tegal. Tidak hanya membangun Tegal, namun juga berhasil membangun masyarakat Tegal sehingga mempunyai banyak keterampilan. Atas keberhasilannya ini pula, Ingkang Sinuwun Kanjeng Panembahan...

Ziarah Makam Sunan Muria, Kudus

Ziarah ke Makam Sunan Muria di Kudus Jawa Tengah, Tempat Wisata Terindah - Di Kabupaten Kudus Jawa Tengah ada dua buah makam Walisongo yang sangat terkenal, yaitu Makam Sunan Kudus dan Makam Sunan Muria....

Sekelumit Kyai Telingsing Sunggingan Kudus

Sejarah Sebelum berdirinya Kerajaan Islam di Demak, terjadilah kejadian yang menggemparkan di daerah Kudus. Peristiwa itu terjadi pada diri Kanjeng Sunan Sungging. Pada suatu hari Kanjeng Sunan Sungging bermain layang-layang tersiratlah niat beliau untuk melihat...

Wisata Ziarah di Makam Wali Tegal

Sayyid Syarif Abdurrahman atau lebih dikenal dengan Mbah Panggung merupakan seorang ulama yang pada masanya mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya seperti Brebes, Slawi, Margasari dan Pemalang. Beliau dikenal sebagai ulama nyleneh karena...

Wisata Ziarah Makam Sunan Pandanaran

Sunan Pandanaran (Sunan Tembayat) adalah salah satu tokoh penyebar agama islam di Jawa, khususnya di Klaten dan sekitarnya. Beliau hidup se-jaman dengan Wali Songo, namun memang tidak termasuk salah satu dari 9 wali (Wali...

Karomah Wali Mbah Mudzakir, Makam di Tengah Laut

Nama KH Abdullah Mudzakir, atau biasa disebut Mbah Mudzakir, di kalangan pesantren sudah cukup dikenal. Tak heran bila banyak santri datang ke makamnya untuk berziarah. Mereka tidak hanya dari Demak, tetapi juga luar daerah....

Menziarahi Makam Mbah Semedo

Desa semedo adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Kedungbanteng kabupaten tegal yang bersebelahan dengan desa sigentong utara Desa sidomulya untuk selatan hutan semedo dan sebelah barat desa karang malang. Kegiatan pencaharian masyarakat di sana adalah petani...

Wisata ziarah Makam Kerajaan Imogiri

Sejarah Ketika Sinuhun Hanyokrowati (Sinuhun Sedo Krapyak) meninggal, maka puteranya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom pada waktu sedo itu sedang pergi tirakat ke pegunungan Selatan. Sehingga sebagai wakil pemegang pemerintahan ialah Gusti Pangeran Martopuro. Sesudah...

Sarkub Syekh Makdum Wali Penyebar Agama Islam di Banyumas

Makam Syeh Makdum Wali terletak Karanglewas sekitar 500 meter ke utara dari jalan Raya Karanglewas. Untuk menuju ke komplek makam yang berada di tempat asri itu harus melalui jalan jalan lingkar Karang Lewas. Jika...

Kitab Arba’una Haditsan fi Qawa’id al-Ahkam al-Syar’iyah wa Fadha’il al-A’mal wa al-Zuhd

Judul Kitab  : Kitab Arba'una Haditsan fi Qawa'id al-Ahkam al-Syar'iyah wa Fadha'il al-A'mal wa al-Zuhd Pengarang   : Imam Jalaluddin As-Suyuthi Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Arbauna-Haditsan-fi-Qawaid-al-Ahkam-al-Syariyah-wa-Fadhail-al-Amal-wa-al-Zuhd

Kitab al-Shirat al-Mustaqim

Judul Kitab  : Kitab al-Shirat al-Mustaqim Pengarang   : Syaikh 'Abdullah Al-Harari Dapat Didownload disini: http://bit.ly/al-Shirat-al-Mustaqim

Kitab al-Ibanah al-Shughra (al-Syarh wa al-Ibanah ‘ala Ushul as-sunah wa al-Diyanah)

Judul Kitab  : Kitab al-Ibanah al-Shughra (al-Syarh wa al-Ibanah 'ala Ushul as-sunah wa al-Diyanah) Pengarang   : Ibnu Bathah al-'Ukbari Dapat Didownload disini: http://bit.ly/al-Ibanah-al-Shughra-al-Syarh-wa-al-Ibanah-ala-Ushul-as-sunah-wa-al-Diyanah

Kitab Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Diini wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima’i

Judul Kitab  : Kitab Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Diini wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima'i Pengarang   : Dr. Hasan Ibrahim Hasan Tahun          : 1996...

Kitab Badzlu al-Ma’un fi Fadhli al-Tha’un

Judul Kitab  : Kitab Badzlu al-Ma'un fi Fadhli al-Tha'un Pengarang   : Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Badzlu-al-Maun-fi-Fadhli-al-Thaun