Jurnal NU Kajian Islamologi Tentang Tradisi Pembaharuan dan Modernitas: Telaah Buku Dirasat Islamiyah Hassan...

This study talks about the renewal of Muslim thought, especially in the study of Islamic sciences. In this book titled Dirasat Islamiyah, Hanafi tried to give the understanding of the renewal of thinking Muslims...

Jurnal NU Inovasi Pendidikan : Upaya Penyelesaian Problematika Pendidikan di Indonesia

This paper presents the importance of educational innovation, as part of the effort to solve the peroblematic education in Indonesia. Education and society are two sides that have reciprocal relations, that is, what is...

Majalah Risalah Edisi 80 Tahun XII 1439 H/Februari 2018

Pesona Dunia Tarekat Risalah NU mengangkat tema ‘Pesona Dunia Tarekat’ pada edisi-80 bulan Februari ini. Tema tersebut kami angkat berdasarkan Muktamar JATMAN ke-12 di Pekalongan yang memilih kembali Habib Luthfi bin Yahya sebagai Rais Am...

Buku Aswaja dan ke NUan untuk MTS/SMP kelas 07

Syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Ilahi Robbil Izzati, Dzat yang Maha Tinggi menuntun hati kami untuk meniti, menggali, dan menyusuri inti kehidupan duniawi dan ukhrowi guna menggapai kebahagiaan sejati dengan limpahan rohmah dan maghfiroh...

Buku Aswaja dan ke NUan untuk MTS/SMP kelas 08

Syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Ilahi Robbil Izzati, Dzat yang Maha Tinggi menuntun hati kami untuk meniti, menggali, dan menyusuri inti kehidupan duniawi dan ukhrowi guna menggapai kebahagiaan sejati dengan limpahan rohmah dan maghfiroh...

Buku Aswaja dan ke NUan untuk SMA/MA/SMK kelas 12

Segala Puji Millik Allah SWT, yang atas karunia-Nya buku Aswaja Ke-NU-an jilid 12 ini selesai dalam waktu singkat. Aswaja atau Ahlussunah Waljamaah atau Ke-NU-an merupakan mata pelajaran wajib di sekolah/madrasah yang berhaluan NU. Melalui...

Buku Aswaja Ke-NUan Untuk SMA/MA/SMK Kelas 10

Alhamdulillaah wa syukrulillaah alaa ni’matillah... kami panjatkan syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta’ala atas limpahan berkah, rahmah, hidayah, maunah, dan inayah-Nya semoga tercurah melimpah kepada kita semua, aamin. Buku ke-NU-an (Ahlussunnah Wal Jama’ah...

Buku Fiqih Shalat Gerhana

Respon Islam atas Peristiwa Gerhana kepercayaan yang disebutkan sebelum ini diluruskan oleh Rasulullah. Dalam Islam, gerhana bulan atau matahari adalah bentuk keagungan Allah sebagai Maha Pencipta,sebagaimana yang dikatakan Rasulullah: yang artinya “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua...

Buku Telaah Kritis atas Doktri Faham Wahabi Salafi

Semoga dengan hadirnya buku ini menjadikan kita memahami dan tidak ikut mensesatkan atau mengkafirkan kaum muslimin yang menghadiri majlis majlis dzikir atau mengikuti madzhab yang lain dari madzhabnya sehingga mewujudkan kesatuan dan persatuan antar...

Kitab Mawlid Simtu’d Duror

Kitab Mawlid Simtu'd Duror Bisa di download di: https://drive.google.com/file/d/10pVGWE0XhNjs8DUx1tcjWN8dcwFv1V-W/view

Syekh Thohir Bin Sholeh Al-Jazairi

Syekh Thohir Bin Sholeh Al-Jazairi bernama lengkap Syekh Thohir Bin Sholeh Bin Ahmad Bin Mauhub As-Sam'uni Al-Waghlisi Al-Jaza'iri Ad-Dimasyqi Al-Hasani adalah seorang ulama' berkebangsaan...

Syekh ‘Umar Bin Ahmad Baradja

Syekh ‘Umar Bin Ahmad Baradja lahir di kampung Ampel Maghfur, pada 10 Jumadil Akhir 1331 H/17 Mei 1913 M. Sejak kecil dia diasuh dan...

Syekh ‘Umar Hamdan

Syekh ‘Umar Hamdan atau lengkapnya Syekh ‘Umar Bin Hamdan Bin ‘Umar Bin Hamdan Bin Ahmad Al-Mahrasi lahir di Jirbah, Tunisia, pada tahun 1292 H/1875 M....

KH. Abdurrahman

KH.Abdurrahman adalah salah seorang pendiri Pondok Modern As-Salam Sukabumi, lahir di sebuah desa Kalapa Carang, Bojonggenteng, Sukabumi, JawaBarat, tahun 1904 M/1322 H dari pasangan...

KH. Manshoer Anwar

Hadrotul Syekh KH. Manshoer Anwar dilahirkan pada tanggal 20 Sya’ban 1325 H / 1907 M, di dusun Paculgowang Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketika...