Kitab Tarikh al-Auliya’ Karangan KH. Musthofa Bisri

Dapat didownload di:https://drive.google.com/drive/folders/0B5HJlS4OzReiVzRpTWFNZUY5UEU

Kitab Tabaqat al-Syadziliyah al-Kubra – Karangan Syekh Muhammad bin Qasim al-Kuhin

Nama Kitab : Tabaqat al-Syadziliyah al-Kubra al-Masamma Jam'a al-Karomat al-'Aliyyah Fi Thobaqot al-Sadah al-Syadziliyyah. Pengarang  : Syekh Abu al-Husain bin Muhammad bin Qasim al-Kuhin al-Maghribi. Cetakan     : II (Kedua). Tahun        : 2005 M/1426...

Kitab Ad-Durar al-Bahiyah Fima Yalzamu al-Mukallaf Minal ‘Uluumi as-Syari’ah – Karangan Syekh Abu Bakar...

Nama Kitab : Ad-Durar Al-Bahiyah Fiima Yalzamu al-Mukallaf Minal 'Uluumi as-Syari'ah. Pengarang  : Syekh Abu Bakar Utsman bin al-Arif Billah Sayyid Muhammad Zainuddin Syato ad-Dimyathi asy-Syafi'i. Cetakan     : Ke-2 (Kedua). Tahun        : 1990 M/1410 H. Penerbit     : Dar...

Kitab Ishamat ‘Ulama’ Hadramawt fi Nashr al-Islam wa-‘Ulumihi – Karangan Syekh Muhammad Abu Bakar...

Nama Kitab : Ishamat 'Ulama' Hadramawt fi Nashr al-Islam wa-'Ulumihi fi al-Hind, Rasd Bibliyughrafi. Pengarang  : Syekh Muhammad Abu Bakar Badzib. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Ishamat-Ulama-Hadramawt-fi-Nashr-al-Islam-wa-Ulumihi

Kitab Asas Al ‘Itiqad – Karangan Syekh ‘Abdul Qadir bin Wangah

Nama Kitab : Asas Al-'Itiqad Li Dhu'afa Al-Bilad. Pengarang  : Syekh 'Abdul Qadir bin Wengah Sekam. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Asas-Al-Itiqad

Buletin Jum’at Risalah NU edisi 36

Buletin Jum’at resmi Nahdlatul Ulama untuk dicetak jarak jauh. Buletin Jum’at Risalah NU edisi 36 PDF : Warna : http://bit.ly/Buletin-Jumat-Risalah-NU-edisi-36-PDF_FC Hitam-Putih : http://bit.ly/Buletin-Jumat-Risalah-NU-edisi-36-PDF_BW Mendownload edisi lainnya dapat di : www.nahdlatululama.id/buletin Bagi yang ingin memesan dan berlangganan, Silahkan menghubungi sdr. Aan di : 0856 4833...

Kitab Al-Qirthos Syarah Ratib Al-Imam ‘Umar Bin ‘Abdurrahman Al-‘Atthos – Karangan Habib ‘Ali bin...

Nama Kitab : Al-Qirthos Syarah Ratib Al-Imam 'Umar Bin 'Abdurrahman Al-'Atthos. Pengarang  : Habib 'Ali bin Hasan Al-Atthos. (Habib 'Ali Bin Husain Bin 'Abdurrahman Bin Husain Bin 'Umar Al-'Atthos). Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Al-Qirthos-Syarah-Ratib-Al-Imam-Umar-Bin-Abdurrahman-Al-Atthos

Kitab as-Shiyam fil Madzahibil Arba’ah – Karangan Syekh Abdul Latif Sholeh

Nama Kitab : as-Shiyam fil Madzahibil Arba'ah. Pengarang  : Syekh Abdul Latif Sholeh. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-as-Shiyam-fil-Madzahibil-Arbaah

Kitab Asnal Mathalib – Karangan Syekh al-Hafidz Zakariya al-Anshari

Nama Kitab : Asnal Mathalib. Pengarang  : Syekh al-Hafidz Zakariya al-Anshari. (al-Imam al-Hafidz Zainuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshari al-Qahiri, al-Azhari al-Syafi'i). Dapat didownload di : Jilid 1 : http://bit.ly/Kitab-Asnal-Mathalib-Jilid_1 Jilid 2 : http://bit.ly/Kitab-Asnal-Mathalib-Jilid_2 Jilid 3 : http://bit.ly/Kitab-Asnal-Mathalib-Jilid_3 Jilid...

Kitab At-Targhib Wat-Tarhib “Al-Yafi’i” – Karangan Syekh Abdullah bin As’ad al-Yafi’i

Nama Kitab  : At-Targhib Wat-Tarhib "Al-Yafi'i". Pengarang   : Syekh Abdullah bin As'ad al-Yafi'i. Tahqiq         : KH. Muhammad Faris. Penerbit       : Darul Kutub al-Ilmiyah. Beirut, Lebanon. Cetakan       : I (Pertama). Tahun          : 1417 H/1996 M. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-At-Targhib-Wat-Tarhib_Al-Yafii

Kitab Rasyfu Al-Zulal Min Al-Sahr Al-Halal – Karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuthi

Nama Kitab : Rasyfu Al-Zulal Min Al-Sahr Al-Halal. Pengarang  : Syekh Jalaluddin As-Suyuthi. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Rasyfu-Al-Zulal-Min-Al-Sahr-Al-Halal

Kitab Al-‘Awamil Al-Mi’ah – Karangan Syekh ‘Abdul Qahir Al-Jurjani

Nama Kitab : Al-'Awamil Al-Mi'ah Fi 'Ilm Nahwi. Pengarang  : Syekh 'Abdul Qahir Al-Jurjani. (Syekh Abu Bakar Abdul Qahir Bin 'Abdur Rahman Bin Muhammad Al-Jurjani As-Syafi'i). Penerbit ...

Kitab At-Thurot Syarah Lamiyatul Af’al – Karangan Syekh Ibnu Malik

Nama Kitab : At-Thurot Syarah Lamiyatul Af'al. Pengarang : Syekh Ibnu Malik. Tahqiq       : Syekh Imam As-Suyuthi. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-At-Thurot-Syarah-Lamiyatul-Afal

Kitab Al-Wardah Syarh Al-‘Umdah – Karangan Syekh ‘Abdul Karim Bin Ibrahim ‘Ali Ghadhiyah

Nama Kitab : Al-Wardah Syarh Al-'Umdah. (Fiqih Madzhab Imam Hambali). Pengarang  : Syekh 'Abdul Karim Bin Ibrahim 'Ali Ghadhiyah Abu Umar. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Al-Wardah-Syarh-Al-Umdah

Kitab Syarah Al-Kafiyah Al-Syafiyah – Karangan Syekh Ibnu Malik

Nama Kitab : Syarah Al-Kafiyah Al-Syafiyah (Nahwu). Pengarang  : Syekh Ibnu Malik. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Syarah-Al-Kafiyah-Al-Syafiyah