Kitab Syarah Al-Waroqot Fi Ushulil Fiqhi – Karangan Syekh Imam Mahalli as-Syafi’i

Nama Kitab : Syarah Al-Waroqot Fi Ushulil Fiqhi. Pengarang  : Syekh Imam Mahalli as-Syafi'i. (Syekh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli as-Syafi'i). Tahqiq        : Syekh Dr. Hisamuddin bin Musa Ifanah. Cetakan     : I (Pertama). Tahun        : 1999 M. Dapat didownload...

Buku Pintar Berdebat dengan Wahhabi – Karangan Muhammad Idrus Ramli

Nama Buku : Buku Pintar Berdebat dengan Wahhabi Penulis : Muhammad Idrus Ramli Penerbit : Bina Aswaja. Surabaya Dapat didownload di : https://drive.google.com/drive/folders/145g8hLjSLGoa1hGkX6Tj6_qT3Gul6v99

Kitab Fath al-Majid Fi Bayan Al-Taqlid – Karangan KH. Syaikh Ahmad Dahlan bin ‘Abdullah...

Dapat didownload di: https://drive.google.com/drive/folders/0B5HJlS4OzReiMU81UjZ0NXhFdVk

Kitab Al-Imamah al-‘Uzhma ‘Inda Ahl As-Sunnah wa al-Jama’ah – Karangan Syekh Ad-Dumaiji

Nama Kitab : Al-Imamah al-'Uzhma 'Inda Ahl as-Sunnah Wa al-Jama'ah. Pengarang : Syekh Dr. 'Abdullah bin Umar bin Sulaiman ad-Dumaiji. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Al-Imamah-al-Uzhma-Inda-Ahl-As-Sunnah-wa-al-Jamaah

Kitab Rawdh al-Thalib – Karangan Syekh al-Imam Ibn al-Muqri

Nama Kitab : Rawdh al-Thalib. (Rawdh al-Thalib Wa Nihayah Mathlab al-Raghib). Pengarang  : Syekh al-Imam Ibn al-Muqri. (Syekh al-Imam Syarafuddin Abu Muhammad 'Ismail bin Abu Bakr 'Abdullah al-Muqri al-Yamani). Dapat didownload di : Jilid 1 : http://bit.ly/Kitab-Rawdh-al-Thalib-Jilid_1 Jilid 2 : http://bit.ly/Kitab-Rawdh-al-Thalib-Jilid_2

Kitab al-Nashaih al-Diniyah wa al-Washaya al-Imaniyah – Karangan Sayyid ‘Abdullah bin ‘Alawi al-Haddad

Nama Kitab : al-Nashaih al-Diniyah wa al-Washaya al-Imaniyah. Pengarang  : Sayyid 'Abdullah bin 'Alawi al-Haddad. Penerbit     : Darul Hawi. Tahun        : 1420 H/1999 M. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-al-Nashaih-al-Diniyah-wa-al-Washaya-al-Imaniyah

Kitab ‘Uyun al-Masa-il – Karangan Syekh al-Imam Abu Muhammad Abdul Wahhab bin ‘Ali bin...

Nama Kitab : Uyun al-Masa-il. Pengarang   : Syekh al-Imam Abu Muhammad Abdul Wahhab bin ‘Ali bin Nashr al-Tsa’labi al-Baghdadi al-Maliki. Penerbit      :  Dar Ibn Hazm. Beirut. Cetakan      : I (Pertama). Tahun         : 1430 H/2009 M. Kitab Karya...

Kitab Sulamul Munajah – Karangan Syekh Imam Nawawi al-Bantani

Kitab Sulamul munajat ini adalah syarah atas kitab (matan) Safinatus Shalah karya As-Sayyid 'Abdullah bin 'Umar al-Hadlrami. Kitab Safinatus Shalah berisi tuntunan praktis tentang shalat, dari sejak cara-cara bersuci (Thaharah) sampai dengan pelaksanaan shalat,...

Kitab At-Tahdzir Minal Mujazafah Bit-Takfir – Karangan Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki

Nama Kitab : At-Tahdzir Minal Mujazafah Bit-Takfir. Pengarang  : Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-At-Tahdzir-Minal-Mujazafah-Bit-Takfir

Kitab Mukhtasar al-Ma’ani – Karangan Syekh Maulana Mas’ud bin Umar al-Taftazani

Nama Kitab : Mukhtasar al-Ma'ani. Pengarang  : Syekh Maulana Mas'ud bin Umar al-Taftazani. Dapat didownload : http://bit.ly/Kitab-Mukhtasar-al-Maani

Kitab Fiqih Zakat – Karangan Syekh Yusuf al-Qordhowi

Nama Kitab : Fiqih Zakat. Pengarang  : Syekh Yusuf al-Qordhowi. Dapat didownload di :. http://bit.ly/Kitab-Fiqih-Zakat

Kitab Qurrotul ‘Ain Bi Fatawa Isma’il Az-Zain – Karangan Syekh Isma’il Az-Zain

Nama Kitab : Qurrotul 'Ain Bi Fatawa Isma'il Az-Zain. Pengarang  : Syekh al-Imam al-Jalil Isma'il Az-Zain al-Yamani al-Makki. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Qurrotul-Ain-Bi-Fatawa-Ismail-Azzain

Kitab Al-Madkhal Ila al-Tarikh al-Islam – Karangan Sayyid Alwi bin Thahir Al-Haddad

Nama Kitab : Al-Madkhal Ila al-Tarikh al-Islam. Pengarang  : Sayyid Alwi bin Thahir Al-Haddad. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Al-Madkhal-Ila-al-Tarikh-al-Islam

Kitab Kimiya As-Sa’adah – Karangan Syekh Imam al-Ghazali

Nama Kitab : Kimiya As-Sa'adah. Pengarang  : Syekh Imam al-Ghazali. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Kimiya-As-Saadah

Kitab Al-Mankhul Min Ta’liqot al-Ushul – Karangan Syekh Imam al-Ghozali

Nama Kitab : Al-Mankhul Min Ta'liqot al-Ushul. Pengarang  :  Syekh Imam al-Ghozali. Tahqiq        : Syekh Muhammad Hasan Haitu. Penerbit     :  Darul Fikr, Damaskus. Cetakan   ...