Home Layanan Jamaah Buku & Kitab Rujukan

Buku & Kitab Rujukan

Kitab Al-Ma’unah fi Al-Jadal – Karangan Syekh asy-Syirazi

Nama Kitab : Al-Ma'unah fi Al-Jadal. Pengarang  : Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi (asy-Syirazi). Tahqiq        : Dr. 'Ali bin 'Abdul 'Aziz al-Umairoyni. Penerbit      : Jam'iyah Ihya' at-Turots al-Islami. Kuwait. Cetakan     : I (Pertama). Tahun        :...

NU dan Islam Politik di Era Reformasi

Nu Dan Islam Politik Di Era Reformasi ditulis/ dikarang oleh Bahtiar Effendy. untuk memperoleh informasi lebih jelas tentang koleksi ini, silakan menghubungi kontak Perpustakaan PBNU yang beralamat di Gedung PBNU lantai 2 dengan...

Kitab Irsyadu Thullabil Haqoqiq Ila Ma’rifati Sunani Khoiril Khola’iq – Karangan Syekh Imam Nawawi

Nama Kitab : Irsyadu Thullabil Haqoqiq Ila Ma'rifati Sunani Khoiril Khola'iq Shollallahu 'Alaihi Wasallim. Pengarang  : Syekh Imam Nawawi " Syekh Imam Abu Zakariya Yahya bin Syarof An-Nawawi asy-Syafi'i ". Tahqiq       : Syekh Dr. Nuruddin 'Itr. Penerbit    :...

Buletin Jum’at Risalah NU edisi 36

Buletin Jum’at resmi Nahdlatul Ulama untuk dicetak jarak jauh. Buletin Jum’at Risalah NU edisi 36 PDF : Warna : http://bit.ly/Buletin-Jumat-Risalah-NU-edisi-36-PDF_FC Hitam-Putih : http://bit.ly/Buletin-Jumat-Risalah-NU-edisi-36-PDF_BW Mendownload edisi lainnya dapat di : www.nahdlatululama.id/buletin Bagi yang ingin memesan dan berlangganan, Silahkan menghubungi sdr. Aan di : 0856 4833...

Kitab Ghoyatul Muna Syarah Safinatun Naja – Karangan Syekh Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad...

Nama Kitab : Ghoyatul Muna Syarah Safinatun Naja. Pengarang   : Syekh Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Ba'Athiyyah ad-Du'ani. Penerbit       : Maktabah Tarim al-Haditsah. Hadhramaut - Yaman. Cetakan       : Pertama. Tahun          : 1429 H/2008 M. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Ghoyatul-Muna-Syarah-Safinatun-Naja

Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah Wa al-Wilayat al-Diniyah – Karangan Syekh Imam al-Mawardi

Nama Kitab : al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah. Pengarang  : Syekh Imam al-Mawardi. (Syekh Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi). Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-al-Ahkam-al-Sulthaniyah-Wa-al-Wilayat-al-Diniyah

Buku Woman In The Shade Of Islam – Karangan Syekh ‘Abdul Rahman al-Shena

Nama Buku : Woman in the Shade Of Islam. Pengarang  : Syekh 'Abdul Rahman al-Shena. Editor         : Abu Ayoub Jerome Boulter. Abdurrahman Murad. The Vista. Penerbit      : Khamis Mushait. Saudi Arabia : Islamic Education Center. Tahun         : 2000...

Kitab al-Ijtihad Wa Thabaqat Mujtahidi asy-Syafi’iyah – Karangan Syekh ‘Abdul Hamid Qudus al-Khathib

Nama Kitab : al-Ijtihad Wa Thabaqat Mujtahidi asy-Syafi'iyah. Pengarang  : Syekh 'Abdul Hamid Qudus al-Khathib. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-al-Ijtihad-Wa-Thabaqat-Mujtahidi-asy-Syafiiyah

Kitab Hadzihi Musykilatuhum – Karangan Syekh DR. Sa’id Ramadhan al-Buthi

Nama Kitab : Hadzihi Musykilatuhum. Pengarang  : Syekh DR. Sa'id Ramadhan al-Buthi. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Hadzihi-Musykilatuhum

Tesis :” Terjemahan Jenggotan Dalam Sistem Pendidikan Pesantren = Suatu Studi Kasus di Pesantren...

Tesis :" Terjemahan Jenggotan Dalam Sistem Pendidikan Pesantren = Suatu Studi Kasus Di Pesantren Shira -Tul Fuqaha -Gondanglegi Malang ditulis/ dikarang oleh Irhamni . untuk memperoleh informasi lebih jelas tentang koleksi ini, silakan...

Kitab Fiqih Zakat – Karangan Syekh Yusuf al-Qordhowi

Nama Kitab : Fiqih Zakat. Pengarang  : Syekh Yusuf al-Qordhowi. Dapat didownload di :. http://bit.ly/Kitab-Fiqih-Zakat

Kitab Qurrotul ‘Ain Bi Fatawa Isma’il Az-Zain – Karangan Syekh Isma’il Az-Zain

Nama Kitab : Qurrotul 'Ain Bi Fatawa Isma'il Az-Zain. Pengarang  : Syekh al-Imam al-Jalil Isma'il Az-Zain al-Yamani al-Makki. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Qurrotul-Ain-Bi-Fatawa-Ismail-Azzain

Kitab Al-Madkhal Ila al-Tarikh al-Islam – Karangan Sayyid Alwi bin Thahir Al-Haddad

Nama Kitab : Al-Madkhal Ila al-Tarikh al-Islam. Pengarang  : Sayyid Alwi bin Thahir Al-Haddad. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Al-Madkhal-Ila-al-Tarikh-al-Islam

Kitab Kimiya As-Sa’adah – Karangan Syekh Imam al-Ghazali

Nama Kitab : Kimiya As-Sa'adah. Pengarang  : Syekh Imam al-Ghazali. Dapat didownload di : http://bit.ly/Kitab-Kimiya-As-Saadah

Kitab Al-Mankhul Min Ta’liqot al-Ushul – Karangan Syekh Imam al-Ghozali

Nama Kitab : Al-Mankhul Min Ta'liqot al-Ushul. Pengarang  :  Syekh Imam al-Ghozali. Tahqiq        : Syekh Muhammad Hasan Haitu. Penerbit     :  Darul Fikr, Damaskus. Cetakan   ...