Memindahkan Zakat ke Dalam Batas Kota

Memindahkan Zakat ke Dalam Batas Kota Pertanyaan : Seseorang di dalam batas kota, memberikan zakatnya kepada orang yang di luar batas kota, termasuk memindahkan zakat, atau tidak? Dan orang yang datang dari bepergian, kemudian sewaktu...

Menyerahkan Zakat kepada Salah Seorang Pezakat

Menyerahkan Zakat kepada Salah Seorang Pezakat Pertanyaan : Apakah orang yang mengeluarkan zakat, boleh mengambil zakat dari amil dengan atas nama peminjam (ghurama’)?. Jawab : Boleh mengambil zakat dari amil, asal ia termasuk salah seorang yang...

Kewajiban Zakat bagi Orang yang Memiliki Uang Simpanan Sampai Senishab

Kewajiban Zakat bagi Orang yang Memiliki Uang Simpanan Sampai Senishab Pertanyaan : Apakah kewajiban zakat orang yang memiliki uang simpanan sampai senishab itu hanya dalam tahun pertama? Ataukah tiap tahun sehingga uang itu kurang dari...

Zakat Ikan dalam Tambak

Zakat Ikan dalam Tambak Pertanyaan : Bagaimana pendapat Anda sekalian, atas hukumnya orang memelihara ikan dalam tambak (kolam), kebiasaan diambil dua kali setahun, maka bagaimana caranya memberikan zakatnya?. Jawab : Kalau sewaktu membeli bibit ikan dan...

Memberikan Zakat Kepada Salah Seorang Anggota Koperasi

Memberikan Zakat Kepada Salah Seorang Anggota Koperasi Pertanyaan : Apakah boleh memberikan zakat perdagangan koperasi kepada salah seorang anggota koperasi (Andil-Hower)?. Jawab : Apabila koperasi itu sah, maka boleh zakatnya diberikan kepada salah seorang dari anggota,...

Uang Kertas Dipergunakan untuk Zakat Uang Kertas

Uang Kertas Dipergunakan untuk Zakat Uang Kertas Pertanyaan : Bolehkah uang kertas dipergunakan untuk menjadi zakat uang kertas juga?. Jawab :Tidak boleh. Catatan : Demikian itu apabila uang kertas tersebut dianggap sebagai bukti utang (mengingat standarnya adalah...

Padi Ketan Termasuk Hasil Bumi yang Wajib Dizakati

Padi Ketan Termasuk Hasil Bumi yang Wajib Dizakati Pertanyaan : Apakah padi ketan itu termasuk hasil bumi yang dizakati?. Jawab : Padi ketan termasuk hasil bumi yang wajib dizakati, karena dapat dipergunakan sebagai bahan makanan pokok...

Mengeluarkan Zakat Perdagangan Beserta Penghasilan Tanahnya

Mengeluarkan Zakat Perdagangan Beserta Penghasilan Tanahnya Pertanyaan : Seorang menyewa tanah, kemudian tanah itu disewakan lagi dengan mendapat keuntungan, sebelum disewakan tanah itu ditanami dan hasilnya mencapai batas nishab dan telah cukup satu tahun. Apakah...

Uang Logam Lebih dari Nishab, Wajibkah Dikeluarkan Zakatnya

Uang Logam Lebih dari Nishab, Wajibkah Dikeluarkan Zakatnya Pertanyaan : Bagaimana pendapat Muktamar tentang orang yang memiliki uang logam lebih dari batas minimal zakat (nishab), wajibkah ia mengeluarkan zakat?. Jawab : Tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali...

Mengeluarkan Zakat Penghasilan Tanah dengan Uang

Mengeluarkan Zakat Penghasilan Tanah dengan Uang Pertanyaan : Bolehkah mengeluarkan zakat penghasilan tanah dengan uang seharga penghasilan itu?. Jawab : Tidak boleh, dan tidak cukup sebagai zakat, walaupun jumlahnya seharga hasil tersebut. Keterangan, dalam kitab: Fath al-Mu’in...

Syekh Thohir Bin Sholeh Al-Jazairi

Syekh Thohir Bin Sholeh Al-Jazairi bernama lengkap Syekh Thohir Bin Sholeh Bin Ahmad Bin Mauhub As-Sam'uni Al-Waghlisi Al-Jaza'iri Ad-Dimasyqi Al-Hasani adalah seorang ulama' berkebangsaan...

Syekh ‘Umar Bin Ahmad Baradja

Syekh ‘Umar Bin Ahmad Baradja lahir di kampung Ampel Maghfur, pada 10 Jumadil Akhir 1331 H/17 Mei 1913 M. Sejak kecil dia diasuh dan...

Syekh ‘Umar Hamdan

Syekh ‘Umar Hamdan atau lengkapnya Syekh ‘Umar Bin Hamdan Bin ‘Umar Bin Hamdan Bin Ahmad Al-Mahrasi lahir di Jirbah, Tunisia, pada tahun 1292 H/1875 M....

KH. Abdurrahman

KH.Abdurrahman adalah salah seorang pendiri Pondok Modern As-Salam Sukabumi, lahir di sebuah desa Kalapa Carang, Bojonggenteng, Sukabumi, JawaBarat, tahun 1904 M/1322 H dari pasangan...

KH. Manshoer Anwar

Hadrotul Syekh KH. Manshoer Anwar dilahirkan pada tanggal 20 Sya’ban 1325 H / 1907 M, di dusun Paculgowang Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketika...