Larangan bagi orang sedang Junub dan Haid

Larangan bagi orang yang sedang junub : Bagi mereka yang sedang berjunub, yakni mereka yang masih berhadas besar tidak boleh melakukan hal-hal sbb. : Melaksanakan shalat. Melakukan thawaf di Baitullah. Memegang kitab suci Al—Qur'an. Membawa/mengangkat...

Mandi Wajib

Shalat sebagaimana kita ketahui, sahnya juga suci dari hadast besar. Cara menghilangkan hadastbesar dengan mandi wajib, yaitu membasuh seluruh tubuh mulai dari puncak kepala hingga ujung kaki. Sebab sebab yang mewajibkan mandi : 1. Bertemunya dua...

Doa Setelah Wudlu

DOA SESUDAH BERWUDLU' Selesai berwudlu' disunatkan membaca do'a sambil mene­ngadah ke kiblat, dan mengangkat kedua belah tangannya. Lafazh berdo'a wudlu sbb. : Artinya : "Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang menyekutukan bagi-Nya. Dan aku...

Tata Cara Wudlu

Orang yang hendak mengerjakan shalat wajib lebih dahulu berwudlu', karena wudlu syarat sahnya shalat. Sebelum berwudlu' kita harus membersihkan dahulu najis- najis yang ada pada badan, kalau memang ada najis. Cara mengerjakan wudlu' ialah: Membaca "BISMILLAAHIRRAIJMAANIRRAHIIM",...

Sunnah Wudlu dan Hal yang Membatalkan Wudlu

Sunnah wudlu: 1. Membaca basmalah (Bismillaahirrahmaanirrahiim) pada per­mulaan berwudlu'. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Berkumur-kumur. Membasuh lubang hidung sebelum berniat. Menyapu seluruh kepala dengan air. Mendahulukan anggota kanan dari pada kiri. Menyapu kedua telinga...

Niat, Fardlu, dan Syarat Wudlu

Arti wudlu' Wudlu' menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedang menurut syara' artinya membersihkan anggota wudlu' untuk menghilangkan hadas kecil. Orang yang hendak melaksanakan shalat, wajib lebih dahulu berwudlu', karena wudlu' adalah menjadi syarat sahnya shalat. Fardlu...

Istinja & Adab Buang Air

ISTINJA Segala yang keluar dari qubul dan dubur seperti kencing dan berak, wajib disucikan dengan air hingga bersih. ADAB BUANG AIR Jangan di tempat yang terbuka. Jangan ditempat yang dapat mengganggu orang lain. Jangan bercakap cakap...

Cara Menghilangkan Najis & Najis yang Dimaafkan

CARA MENGHILANGKAN NAJIS 1. Barang yang kena najis mughallazhah seperti jilatan anjing atau babi» wajib dibasuh 7 kali dan salah satu diantaranya dengan air yang bercampur tanah. 2. Barang yang terkena najis mukhaffafah, cukup diperciki air...

Macam-macam Najis

MACAM-MACAM NAJIS Najis ialah suatu benda yang kotor menurut syara', misalnya : Bangkai, kecuali manusia, ikan dan belalang. Darah. Nanah. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Anjing dan babi. Minuman keras seperti arak...

Thaharah (Bersuci)

THAHARAH (Bersuci) A. Arti Thaharah Thaharah artinya bersuci. Thaharah menurut syara' ialah suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudhi', mandi dan tayammum. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat...

Kitab Tafsir Imam Syafi’i Juz I-III

Judul Kitab  : Tafsir Imam Syafi'i Juz I-III Pengarang   : Syeikh Muhammad bin Musthafa Al-Farran Penerbit       : Saudi Arabia-Daar At-Tadmuriyah Tahun         ...

Kitab Syarah Musnad As-Syafi’i Juz I-IV

Judul Kitab  : Kitab Syarah Musnad As-Syafi'i Pengarang   : Abu Al-Qosim 'Abd Al-Karim Al-Rafi'i Tahqiq         : Abu Bakar Wail Muhammad Bakar Zahron Tahun   ...

Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun Juz I-III

Judul Kitab  : Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun Pengarang   : Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Penerbit      : Beirut; Maktabah Lebanon Tahun         : 1992...

Kitab Al-Ushul wal Furu’ Juz I

Judul Kitab  : Kitab Al-Ushul wal Furu' Juz I Pengarang   : Ibn Hazm Pentahqiq    : Dr. Muhammad Atif Tahun         : 1978 M Dapat Didownload...

Kitab Arba’una Haditsan fi Qawa’id al-Ahkam al-Syar’iyah wa Fadha’il al-A’mal wa al-Zuhd

Judul Kitab  : Kitab Arba'una Haditsan fi Qawa'id al-Ahkam al-Syar'iyah wa Fadha'il al-A'mal wa al-Zuhd Pengarang   : Imam Jalaluddin As-Suyuthi Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Arbauna-Haditsan-fi-Qawaid-al-Ahkam-al-Syariyah-wa-Fadhail-al-Amal-wa-al-Zuhd