Arisan Haji yang Jumlah Setorannya Berubah-ubah

Arisan Haji yang Jumlah Setorannya Berubah-ubah Pertanyaan : Bagaimana kedudukan arisan haji yang jumlah uang setorannya berubah-ubah dan bagaimana hukum hajinya?. Jawab : Pada dasarnya arisan dibenarkan, sedangkan arisan haji karena berubah-ubah ONH-nya maka dalam hal ini terdapat...

Shalat Hari Raya di Lapangan

Shalat Hari Raya di Lapangan Pertanyaan : Bagaimana hukum shalat hari Raya di lapangan, apabila mesjid tidak muat?. Jawab : Sunat shalat hari Raya di lapangan, apabila mesjidnya tidak mencukupi, itu hukumnya sunat dan sunat pula...

Menyelenggarakan Shalat Jum’at Dua Angkatan

Menyelenggarakan Shalat Jum’at Dua Angkatan Kesadaran umat Islam untuk menjalankan kewajiban agamanya dewasa ini dirasakan semakin meningkat. Hal ini antara lain ditandai dengan syiar agama yang kian semarak, dan membludaknya mesjid-mesjid dalam shalat Jum’at. Penyelenggaraan...

Laki-laki Bertelanjang Dada, Bagaimanakah Hukumnya?

Aurat secara bahasa berasal dari kata “araa” dari kata tersebut muncul derivasi kata bentukan baru dan makna baru pula. Bentuk ‘awira (menjadikan buta sebelah mata), ‘awwara (menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan), a’wara (tampak lahir...

Zakat Perhotelan, Pengangkutan

Zakat Perhotelan, Pengangkutan Pertanyaan : Apakah wajib zakat usaha perniagaan mutakhir (modern) yang bergerak di dalam bidang jasa, seperti perhotelan, pengangkutan dan sesamanya?. Jawab : Keterangan, dari kitab Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar  وَلَوْ أَجَّرَ الشَّخْصُ مَالَهُ أَوْ...

Membaca al-Qur’an dengan Putus-putus untuk Memudahkan Mengajar Hijaiyyah

Membaca al-Qur’an dengan Putus-putus untuk Memudahkan Mengajar Hijaiyyah Pertanyaan : Bagaimana hukum membaca al-Qur’an dengan diputus-putus seperti alif-fathah, lam-fathah, mim-sukun, alam mim nun fathah, syin-sukun, nas-ra-fathah kha-sukun-rah, alam nasirah, apakah termasuk mengubah yang diharamkan?, Atau...

Modus Pengemban Amanah yang Dimanjakan Fasilitas

aswajamuda.com (230417), Bangkalan – Sudah menjadi rahasia umum di suatu lembaga, baik pesantren maupun lembaga social lainnya demi menunjang tercapainya program-program yang dicanangkan di dalamnya. Semakin hari semakin memanjakan para pengemban amanah (pengurus) yang...

Tata Cara Pembagian Qurban

Ulama kita menganjurkan daging “Qurban Sunah” dibagi menjadi 3 bagian: وَسُنَّأَنْيَجْمَعَبَيْنَالْاَكْلِوَالتَّصَدُّقِوَالْاِهْدَاءِ “Daging Qurban dianjurkan untuk (1) dimakan sendiri oleh pemiliknya (2) disedekahkan ke fakir-miskin (3) dihadiahkan kepada orang lain” (I’anat Ath-Thalibin 2/379) Untuk sepertiga yang dimakan sendiri...

Zakat Hasil Pertanian yang Menggunakan Pupuk

Zakat Hasil Pertanian yang Menggunakan Pupuk Pertanyaan : Pertanian yang menggunakan pupuk relatif lebih berat mu’nahnya dari pada pertanian yang menggunakan mu’nah al-saqyi (biaya pengairan). Apakah hasil pertanian yang menggunakan pupuk itu harus dizakati nishf al-usyr...

Kitab Arba’una Haditsan fi Qawa’id al-Ahkam al-Syar’iyah wa Fadha’il al-A’mal wa al-Zuhd

Judul Kitab  : Kitab Arba'una Haditsan fi Qawa'id al-Ahkam al-Syar'iyah wa Fadha'il al-A'mal wa al-Zuhd Pengarang   : Imam Jalaluddin As-Suyuthi Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Arbauna-Haditsan-fi-Qawaid-al-Ahkam-al-Syariyah-wa-Fadhail-al-Amal-wa-al-Zuhd

Kitab al-Shirat al-Mustaqim

Judul Kitab  : Kitab al-Shirat al-Mustaqim Pengarang   : Syaikh 'Abdullah Al-Harari Dapat Didownload disini: http://bit.ly/al-Shirat-al-Mustaqim

Kitab al-Ibanah al-Shughra (al-Syarh wa al-Ibanah ‘ala Ushul as-sunah wa al-Diyanah)

Judul Kitab  : Kitab al-Ibanah al-Shughra (al-Syarh wa al-Ibanah 'ala Ushul as-sunah wa al-Diyanah) Pengarang   : Ibnu Bathah al-'Ukbari Dapat Didownload disini: http://bit.ly/al-Ibanah-al-Shughra-al-Syarh-wa-al-Ibanah-ala-Ushul-as-sunah-wa-al-Diyanah

Kitab Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Diini wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima’i

Judul Kitab  : Kitab Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Diini wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima'i Pengarang   : Dr. Hasan Ibrahim Hasan Tahun          : 1996...

Kitab Badzlu al-Ma’un fi Fadhli al-Tha’un

Judul Kitab  : Kitab Badzlu al-Ma'un fi Fadhli al-Tha'un Pengarang   : Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani Dapat Didownload disini: http://bit.ly/Badzlu-al-Maun-fi-Fadhli-al-Thaun