Kitab Tafsir Imam Syafi’i Juz I-III

0

Judul Kitab  : Tafsir Imam Syafi’i Juz I-III
Pengarang   : Syeikh Muhammad bin Musthafa Al-Farran
Penerbit       : Saudi Arabia-Daar At-Tadmuriyah
Tahun          : 2006 M/1467 H

Dapat Didownload disini:
http://bit.ly/Tafsir-Imam-Syafii-Juz-I-III