Kitab Risalah Misbahul Munir – Karangan Syekh ‘Abdul ‘Aziz bin Isma’il Al-Fatani

0

Nama Kitab : Risalah Misbahul Munir.
Pengarang  : Syekh ‘Abdul ‘Aziz bin Isma’il Al-Fatani.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Risalah-Misbahul-Munir

Risalah Misbahul Munir ini seperti kitabkitab Tauhid lain di tanah Jawa, membincangkan ilmu Tauhid secara asas dan mudah. Kandungan risalah ini ialah pengenalan agama, huraian hukum akal, hukum syara’, pengenalan ilmu ushuluddin dan huraian sifat 20.