Kitab Matan Al-‘Uddah Wa al-Silah Fi Ahkam al-Nikah – Karangan Syekh al-Imam Muhammad bin Ahmad Bafadhal

0

Nama Kitab : Matan Al-‘Uddah Wa al-Silah Fi Ahkam al-Nikah.
Pengarang  : Syekh al-Imam Muhammad bin Ahmad Bafadhal.
(Syekh al-Imam Muhammad bin Ahmad bin ‘Abdullah Bafadhal al-Hadhrami al-Tarimi al-‘Adan).
Cetakan     : I (Pertama).
Tahun        : 1427 H / 2006 M.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Matan-Al-Uddah-Wa-al-Silah-Fi-Ahkam-al-Nikah