Kitab Majmu’ Al-Mutun Al-Kabir (Kumpulan Besar Matan-Matan Ilmu)

0

Majmu’ Al-Mutun Al-Kabir (Kumpulan Besar Matan-Matan Ilmu).

Kitab ini mengumpulkan matan-matan klasik penting pelbagai disiplin ilmu hasil karangan pelbagai ulama yang ditalaqikan di pelbagai pusat pengajian Islam.
Antara disiplin ilmu yang terkandung ialah : Tauhid, Mustolah Hadits, Usul Fiqh, Faraidh, Nahu, Sorof, Mantiq, Balaghah dan Wado‘.
Contoh matan yang ada :
Jawharat Tauhid, Isaghuji, Jam’ul Jawami’, Al-Samarqandiyah, Al-Rahabiyah, Al-Ajurrumiyah, Lamiyatul Af’al, Al-Baiquniyah dll.

Dalam kitab dikumpulkan dan berjumlah ada 63 matan kitab yang ditulis pada tahun 1378 H/1958 M.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Majmu-Al-Mutun-Al-Kabir