Kitab Khazinat al-Asrar Jalilat al-Adhkar – Karangan Sayyid Muhammad Haqqi al-Nazili

0

Nama Kitab : Khazinat al-Asrar Jalilat al-Adhkar.
Pengarang  : Sayyid Muhammad Haqqi al-Nazili.
Penerbit     : Dar el-Kutub al-Ilmiyyah. Beirut, Lebanon.
Tahun        : 1414 H/1993 M.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Khazinat-al-Asrar-Jalilat-al-Adhkar