Kitab Durru al-Asrar Fi Tafsir al-Qur’an Bi Hurufi al-Muhmalah – Karangan Syekh Mahmud bin Muhammad al-Hamzawi

0

Nama Kitab : Durru al-Asrar Fi Tafsir al-Qur’an Bi Hurufi al-Muhmalah.
Pengarang  : Syekh Mahmud bin Muhammad Nasib bin Husain bin Yahya Hamzah al-Husain al-Hamzawi.
Tahqiq       : Syekh Usamah ‘Abdul Adzhim.
Tahun       : 1432 H/2011 M.
Penerbit    : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. Beirut, Libanon.

Dapat didownload di :

Jilid 1 :
http://bit.ly/Kitab-Durru-al-Asrar-Fi-Tafsir-al-Quran-Bi-Hurufi-al-Muhmalah-Jilid_1

Jilid 2 :
http://bit.ly/Kitab-Durru-al-Asrar-Fi-Tafsir-al-Quran-Bi-Hurufi-al-Muhmalah-Jilid_2