Kitab Syarah al-Kabir ‘Ala al-Waraqat – Karangan Syekh Abi Qasim Ahmad bin Abbas al-Shabbagh

0

Nama Kitab : Syarah al-Kabir ‘Ala al-Waraqat.
Pengarang  : Syekh Abi Qasim Ahmad bin Abbas al-Shabbagh.
(Syekh Syihabuddin Abu ‘Abbas Ahmad bin Qosim al-Shabbagh).
Tahqiq       : Syekh Muhammad Hasan bin Muhammad Hasan Isma’il.

Penerbit : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. Beirut, Libanon.
Tahun    : 1424 H/2003 M.Tahun   : 1424 H/2003 M.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Syarah-al-Kabir-Ala-al-Waraqat