Kitab Taudhihat al-Jaliyyah ‘Ala Matan al-Khoridah al-Bahiyyah – Karangan Syekh Imam Abu Ahmad bin Muhammad ad-Dardir (Syekh Al-Dardir)

0

Nama Kitab : al-Wajiz fi al-Fiqh al-Islami.
Pengarang  : Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Hamid al-Adawy al-Malikiy al-Khalwatiy (Syekh Al-Dardir).
Cetakan     : I (Pertama).
Tahun        : 1435 H/2014 M.
Penerbit     : Darul Manar. Mesir.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Taudhihat-al-Jaliyyah-Matan-al-Khoridah-al-Bahiyyah