Kitab Tabaqat al-Syadziliyah al-Kubra – Karangan Syekh Muhammad bin Qasim al-Kuhin

0

Nama Kitab : Tabaqat al-Syadziliyah al-Kubra al-Masamma Jam’a al-Karomat al-‘Aliyyah Fi Thobaqot al-Sadah al-Syadziliyyah.
Pengarang  : Syekh Abu al-Husain bin Muhammad bin Qasim al-Kuhin al-Maghribi.
Cetakan     : II (Kedua).
Tahun        : 2005 M/1426 H.
Penerbit     : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Beirut, Lebanon.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Tabaqat-al-Syadziliyah-al-Kubra