Kitab Bahjatu Qulubil Abrar Wa Qurratu ‘Uyunil Akhyar Fi Syarhi Jawami’ul Akhbar – Karangan Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di

0

Nama Kitab : Bahjatu Qulubil Abrar Wa Qurratu ‘Uyunil Akhyar Fi Syarhi Jawami’ul Akhbar.
Pengarang  : Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di.
Tahqiq        : Syekh Hisyam bin Muhammad Sa’id al-Burghusy.
Cetakan     : II (Kedua).
Tahun        : 2011 M/1432 H.
Penerbit     : Madar al-Wathan Linnasyir. Riyadh, Arab Saudi.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Bahjatu-Qulubil-Abrar-Wa-Qurratu-Uyunil-Akhyar-Fi-Syarhi-Jawamiul-Akhbar