Kitab Kifayah al-Thalib al-Labib Fi Khasha-ish al-Habib – Karangan Syekh Imam Jalaluddin as-Suyuthi

0

Nama Kitab : Kifayah al-Thalib al-Labib Fi Khasha-ish al-Habib.
Pengarang  : Syekh Imam Jalaluddin as-Suyuthi.
(Syekh al-Hafizh Jalaluddin ‘Abdul Rahman bin Abu Bakr al-Suyuthi).
Penerbit     : Dar al-Kutub al-Haditsah. Kairo, Mesir.
Tahun : 1386 H/1967 M.

“Kitab Kifayah al-Thalib al-Labib fi Khasha-ish al-Habib ( كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب ) merupakan sebuah karya mengenai sirah Nabi Muhammad saw yang disusun oleh Syekh al-Hafizh Jalaluddin ‘Abdul Rahman bin Abu Bakr al-Suyuthi (849-911H). Kitab ini juga dikenali dengan judul al-Khasha-ish al-Kubra ( الخصائص الكبرى ).
“Kandungan kitab ini membicarakan mengenai beberapa keistimewaan yang hanya dikhususkan bagi Nabi Muhammad saw dan tidak selainnya. Setiap keistimewaan Nabi saw yang disebutkan dalam kitab ini, telah dibawakan beberapa dalil yang sahih. Dalam kitab ini juga disebutkan beberapa mukjizat yang berlaku kepada Nabi saw.”

Dapat didownload di :

Jilid 1 :
http://bit.ly/Kitab-Kifayah-al-Thalib-al-Labib-Fi-Khasha-ish-al-Habib-Jilid_1

Jilid 2 :
http://bit.ly/Kitab-Kifayah-al-Thalib-al-Labib-Fi-Khasha-ish-al-Habib-Jilid_2

Jilid 3 :
http://bit.ly/Kitab-Kifayah-al-Thalib-al-Labib-Fi-Khasha-ish-al-Habib-Jilid_3