Kitab Tarikh al-Anbiya’ – Karangan Syekh al-Khathib al-Baghdadi

0

Kitab         : Tarikh al-Anbiya’.
Pengarang : al-Khathib al-Baghdadi Abu Bakar Ahmad bin ‘Ali bin Tsabit bin Ahmad bin Mahdi as-Syafi’i.
Penerbit    : Darul Kutub al-‘Ilmiyah Beirut, Lebanon.
Cetakan    : I (Pertama).
Tahun       : 1425 H/2004 M.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Tarikh-al-Anbiya