Kitab Ta’liqot Wa Tanbihat ‘Ala al-Aqidah as-Saffariniyyah – Karangan Syekh Muhammad bin Sholih al-‘Utsaimin

0

Nama Kitab : Ta’liqot Wa Tanbihat ‘Ala al-Aqidah as-Saffariniyyah.
Pengarang  : Syekh Muhammad bin Sholih al-‘Utsaimin al-Khoiriyyah.
Penerbit     : Mu’assasatus Syaikh al-Khoiriyah. Arab Saudi.
Tahun        : 1436 H/2015 M.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Taliqot-Wa-Tanbihat-Ala-al-Aqidah-as-Saffariniyyah