Kitab Fatawa al-Qaffal – Karangan Syekh al-Imam Abu Bakr Abdullah bin Ahmad bin ‘Abdullah al-Marwazi al-Khurasani

0

Nama Kitab : Fatawa al-Qaffal.
Pengarang  : Syekh al-Imam Abu Bakr Abdullah bin Ahmad bin ‘Abdullah al-Marwazi al-Khurasani.
Tahqiq        : Syekh Musthofa Mahmud al-Azhari.
Penerbit     : Dar Ibnu Affan, Mesir dan Ibnul Qayyim, Arab Saudi.
Cetakan     : I (Pertama).
Tahun        : 1432 H/2011 M.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Fatawa-al-Qaffal