Kitab al-Riyadh al-Badi’ah Fi Ushul al-Din Wa Ba’dh Furu’ al-Syari’ah ‘Ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i – Karangan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Syafi’i al-Makki

0

Nama Kitab : al-Riyadh al-Badi’ah Fi Ushul al-Din Wa Ba’dh Furu’ al-Syari’ah ‘Ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i.
Pengarang  : Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Syafi’i al-Makki.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-al-Riyadh-al-Badiah-Fi-Ushul-al-Din-Wa-Badh-Furu-al-Syariah-Ala-Mazhab-al-Imam-al-Syafii

 

Kitab al-Riyadh al-Badi’ah Fi Ushul al-Din Wa Ba’dh Furu’ al-Syari’ah ‘Ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i adalah sebuah kitab yang ringkas (mukhtasar) mengenai ‘aqidah dan fiqih berdasarkan Mazhab Syafi’i. Kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah al-Syafi’i al-Makki (1233-1335H /1817-1917M), seorang ulama terkenal di Makkah al-Mukarramah pada zamannya

Kandungan kitab al-Riyadh al- Badi’ah dimulai dengan penerangan ringkas mengenai bidang aqidah dan dikuti dengan perbahasan ringkas mengenai bidang fiqih seperti thaharah (bersuci), sholat, jenazah, zakat, puasa, haji dan ‘umrah, sumpah dan nazar. Kandungan kitab ini diakhiri dengan penerangan ringkas mengenai bidang tasawwuf. Kitab ini pernah dicetak pada tahun 1317H.