Kitab Tashwir al-Mathlab fi Ta’bir bi Mazhab – Karangan Syekh ‘Abdul Bashir Sulaiman ats-Tsaqafi al-Malibari

0

Nama Kitab : Tashwir al-Mathlab fi Ta’bir bi Mazhab.
Pengarang  : Syekh ‘Abdul Bashir Sulaiman ats-Tsaqafi al-Malibari.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Tashwir-al-Mathlab-Fi-Tabir-Bi-Mazhab

Salah satu kitab pegangan wajib bagi pelajar Mazhab Syafi’i adalah kitab Minhaj Thalibin karangan Imam Nawawi. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab al-Muharrar. Dalam kitab ini Imam Nawawi menggunakan beberapa istilah baru. Di antara beberapa istilah tersebut adalah mazhab, yaitu satu pendapat yang kuat dari khilaf Thuriq dalam mazha Syafii. Pembahasan masalah mazhab dan thariq dalam minhaj termasuk masalah yang rumit dan mendalam. Para pensyarah minhaj terutama Imam al-Jalal al-Mahalli telah menjelaskan setiap mazhab yang ada dalam kitab Minhaj dengan menampakkan thariq qatha’ dan thariq khilaf-nya serta asal usul khilafiyah tersebut.

Kitab Tashwir al-Mathlab fi Ta’bir bi Mazhab karangan Syeikh Abdul Bashir Sulaiman ats-Tsaqafi al-Malibari merupakan salah satu kitab yang menguraikan secara khusus istilah mazhab tersebut dengan mengacu kepada kitab-kitab Syarah Minhaj terutama kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Ibnu Hajar al-Haitami dan Kitab al-Mahalli (Kanz Raghibin) karangan Imam al-Mahalli serta hasyiah-hasyiah dari kedua kitab tersebut.

Kitab ini di cetak bersamaan dengan kitab Syekh Abdul Bashir yang lain, Sirrul Maknun fi Tafthir sabq ma’ fi Ghaslil Masnun yang menjelaskan ibarat kitab Fathul Mu’in bahwa batal puasa bila masuk air ke dalam rongga ketika mandi sunnah.

*Lutfy al-Fadhany