Kitab al-Qaul al-Mubin Fi Akhta’i al-Mushallin – Karangan Syekh Masyhur bin Hasan bin Mahmud al-Salman

0

Nama Kitab : al-Qaul al-Mubin Fi Akhta’i al-Mushallin.
Pengarang   : Syekh Masyhur bin Hasan bin Mahmud al-Salman.
Penerbit      : Dar Ibnul Qayyim.
Tahun         : 1416 H/1995 M.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-al-Qaul-al-Mubin-fi-Akhtai-al-Mushallin