Kitab Idhohul Qawaid al-Fiqhiyah Li Thullabil Madrasah ash-Shawlatiyah – Karangan Syekh ‘Abdullah al-Lahji

0

Nama Kitab : Idhohul Qawaid al-Fiqhiyah Li Thullabil Madrasah ash-Shawlatiyah.
Pengarang  : Syekh ‘Abdullah al-Lahji.
” al-Faqih al-Muarrikh al-Muhaddits al-Lughawi al-Adib ‘Abdullah bin Sa`id bin Muhammad bin ‘Ubbadi al-Lahji al-Hadhrami “.

Penerbit    : Percetakan “Al-Madani”.
Tahun       : 1388 H.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-Idhohul-Qawaid-al-Fiqhiyah-Li-Thullabil-Madrasah-ash-Shawlatiyah