Kitab Syarah Ibnu Aqil – Karangan Syekh Ibnu ‘Aqil

0

Nama Kitab : Syarah Ibnu Aqil.
Karangan    : Syekh Bahauddin ‘Abdullah bin ‘Aqil, al’Aqli, al-Mishri, al-Hamdani.
Tahqiq        : Syekh Muhammad Muhyiyuddin ‘Abdul Hamid.
Penerbit     : Dar al-Turast al-Qahirah. Beirut.
Cetakan     : Ke-10 (Sepuluh).
Tahun        : 1400 H/ 1980 M.

Dapat didownload di :

Jilid 1 :
http://bit.ly/Kitab-Syarah-Ibnu-Aqil-Jilid_1

Jilid 2 :
http://bit.ly/Kitab-Syarah-Ibnu-Aqil-Jilid_2

Jilid 3 :
http://bit.ly/Kitab-Syarah-Ibnu-Aqil-Jilid_3

Jilid 4 :
http://bit.ly/Kitab-Syarah-Ibnu-Aqil-Jilid_4