Kitab al-Ta’liqah al-Kabirah – Karangan Syekh al-Qadhi Abu al-Husain bin Muhammad bin Ahmad al-Marwarruzi

0

Nama Kitab : al-Ta’liqah al-Kabirah.
Pengarang   : Syekh al-Qadhi Abu al-Husain bin Muhammad bin Ahmad al-Marwarruzi.
Tahqiq         : Syekh Ali Muhammad ‘Iwad dan Syekh ‘Adil Ahmad ‘Abdul Mawjud.
Penerbit       : Maktabah Nizar Mustafa al-Baz. Makkah al-Mukarramah.

Dapat didownload di :
http://bit.ly/Kitab-al-Taliqah-al-Kabirah