Kitab Minhajul ‘Abidin – Karangan Syekh Imam al-Ghozali

0

Nama Kitab : Minhajul ‘Abidin.
“Ilaa Jannati Robbil ‘Alamin”
Pengarang  : Syekh Imam al-Ghozali.
(Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghozali).
Tahqiq       : Syekh Dr. Mahmud Musthofa Halawi.
Penerbit    : Muassasah ar-Risalah. Beirut.
Tahun       : 1409 H/1989 M.
Cetakan    : I (Pertama)

Dapat didwonload di :
http://bit.ly/Kitab-Minhajul-Abidin