Tabligh Akbar Cahaya Hati Indonesia

0

Ikuti Tabligh Akbar Cahaya Hati Indonesia tema ” Gali Lobang Tutup Lobang ”
live di Inews TV pada Hari Sabtu, 10 Maret 2018 jam 07.30 – 09.00 WIB tempat di Masjid Baiturrohman komp. BPP Sukapura Jakarta Utara

Bersama:
1. KH. Syarif Rahmat
2. Dr. KH. M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA
3. Habib Alil Bahar