Syekh Ibnu Hajar al-Haitsami

0

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitsami as-Sa’di al-Anshari asy-Syafi’i Syihabuddin Syaikh al-Islam Abu al-‘Abbas. Beliau dilahirkan didaerah Abi Haitsam diwilayah barat mesir pada tahun 909 H . Wafat di Makkah pada tahun 974 H, ada juga yang berpendapat beliau wafat pada tahun 973 H.

Pada masa kecilnya beliau telah meninggal ayah, kemudian di asuh oleh kakeknya dan setelah kakenya meninggal beliau di asuh oleh dua Syekh yaitu:

 1. Syeikh Syihabuddin Abul Hamail.
 2. Syeikh Syamsuddin Asy-Syanawi.

Kedua syekh tersebut juga merupakan guru dari bapak syeikh Ibnu Hajar Al-Haitsami. Saat beberapa lama beliau bersama kedua syeikh tersebut kemudian Syeikh Syamsuddin Asy-Syanawi menyuruh beliau untuk berkunjung ketempat kediaman Syeikh Saidi Ahmad Badawi untuk menguji beberapa ilmu yang beliau miliki pada saat itu. Lalu beliau disuruh ke Universitas Al-Azhar untuk menjumpai beberapa syeikh-syeikh, termasuk diantara mereka yaitu Syeikh Zakaria Al-Anshari, guna dan maksud untuk memperdalam ilmunya. Beliau pada saat itu masih berumur 14 tahun, Saat itulah beliau membaca ilmu dihadapan mereka yang kemudian mendapat hadiah yang sangat berkesan dari Syeikh Zakaria Al-Anshariy, yakni dengan mendoakan kepada beliau agar dijadikan seorang ulama yang sangat a’lim dalam ilmu Fiqh.

Pada saat menimba ilmu di Al-Azhar, beliau sempat merasakan kehidupan yang sangat perih. Sehingga pernah merasakan kelaparan yang kemungkinan tidak ada orang yang bisa menanggungnya melainkan Taufiq dan pertolongan dari Allah Swt. Selama empat tahun beliau tinggal di Al-Azhar tidak pernah makan daging hewan. Maka dengan kesabarannyalah beliau menjadi seseorang yang sukses yang memperoleh ilmu yang banyak, sehingga nama harumnya masih berkelar hingga saat ini. Beliau juga ulama yang mengarang banyak kitab-kitab yang Muktabarah yang bermazhab Syafi’i. bahkan keberkahan kitabnya sampai saat ini banyak dijadikan sebagai pedoman dan pegangan bagi para pelajar ilmu dikalangan dipesantren.

Syeikh Ibnu Hajar Al-Haitsami juga meninggalkan karangan-karangannya yang masih berkembang sampai saat ini, Diantara kitab-kitab beliau adalah:

 1. Kitab Tuhfatul Muhtaj Ala-Syarhil Minhaj (10 Jilid), sebuah kitab Fiqih dalam Mazhab Syafi’i sampai saat ini masih dijadikan sebagai kitab kurikulum pesantren, khususnya di Indonesia. Kitab yang setara dengan kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj (8 Jilid) karangan Imam Ramli (wafat 1004H).
 2. Kitab Fathul Jawad (Fiqih).
 3. Kitab Al-Imdad (Fiqih).
 4. Kitab Al-Fatawa (Fiqih).
 5. Kitab Al-‘Ubad (Fiqih).
 6. Kitab Fatawa Al-Haditsiyah.
 7. Kitab Az-Zawajir, Fightirafil Kabaari.
 8. Kitab Asy-Syawa’iqul Muhriqah Firradi Al-Azzindiqah.

Sebelum Ibnu Hajar Al-haitami meninggal pernah berpesan dengan kata mutiaranya yang sangat bagus, di antaranya adalah:

 

“Jika engkau tidak rela dalam menahan kepedihan dan bersusah payah dalam menempuh cita-cita yang tinggi, maka carilah kekayaan dalam keadaan selalu muraqabah kepada Allah dan menjahui penglihatan dari membongkar rahasia manusia”.

 

Syekh Ibnu Hajar al-Haitsami Wafat

Setelah beliau menebarkan ilmunya di Makkah al-Mukarramah yang dihadiri oleh ribuan murid-murid yang setia kepada beliau. Seluruh umur beliau telah dihabiskan untuk mengajar umat tentang agama mereka sehingga beliau lanjut usia, sakit pun mendatangi beliau sehingga beliau terpaksa meninggalkan kursi pengajian.

Tepat pada tanggal 23 rajab tahun 974 Hijriyah akhirnya beliau menutup mata dengan ridha menghadap tuhannya, ketika itu berarti beliau berumur 54 tahun. Beribu murid menangisi atas kepergian beliau, umat bersedih dengan wafatnya ulama panutan, para ulama merasa begitu kehilangan dengan seorang ulama yang ramah dan berilmu tinggi.

Akhirnya beliau diusung ke Masjidil Haram Makkah dan di sholatkan di bawah pintu ka’bah, kemudian di bawa ke perkuburan al-Ma`la dan beliau di kuburkan di tempat bersama sahabat beliau yang mulia ‘Abdullah bin Zubair.

Guru-Guru Syekh Ibnu Hajar al-Haitsami

Syekh Ibnu Hajar al-Haitsami berhasil menimba ilmu dari ulama-ulama besar pada masanya, beliau juga banyak berjumpa dengan ulama-ulama yang berusia lanjut dan musnid-musnid, diantara guru-guru beliau adalah :

 1. Syaikhul islam al-Faqih Zakaria al-Ansari (826-926 H), beliau merupakan ulama fiqih teragung di Mesir pada masa itu, pemimpin para ulama dan juga ulama yang berkat, memiliki banyak karangan, diantara gurunya Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam al-Bulqini.
 2. Imam Zainuddin Abdul Haq bin Muhammad as-Sunbathi (842-931 H), beliau merupakan seorang ulama besar ketika itu, dilahirkan di desa Sunbath Mesir. Dan wafat di Makkah, diantara guru-guru beliauadalah al-Badr al-Aini, al-Jalal al-Bulqini, Ibnu Humam.
 3. Syeikh Syihab as-Sa`igh Ahmad bin as-Sha`igh al-Hanafi ( w. 934 H).
 4. Syekh as-Syamsuddin Ibnu Abi al-Hama`il (w. 871 H).
 5. Syeikh as-Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad ad-Dalji (860-947 H).
 6. Syeikh Muhammad bin Sya`ban bin Abu Bakar bin Khlaf ad-Dhairuthi ad-Dimyati (870-989 H).
 7. Syeikh Ahmad bin Abdul Haq as-Sunbathi as-Syafi`i al-Masri (w. 950 H).
 8. Syeikh Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Bakri as-Syafi`i (w. 952 H).
 9. Syeikh Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Hathabi al-Andalusi (w.954 H).
 10. Syeikh Syihab Ahmad bin Ahmad bin Hamzah ar-Ramli al-Masri as-Syafi`i (w. 957 H).