Kesetiaan Kepada Ibu dan Ayah

0

Tiada siapa yang lebih cepat untuk membawa dirimu mencapai keridloan Allah SWT, melainkan kesetiaanmu kepada Ibu Ayahmu