Pokok Pembahasan Munas Alim Ulama

0

Pokok Pembahasan Munas Alim Ulama antara lain:
1. Bahstul Masail Ad-Diniyyah Al Waqi’iyah
2. Bahstul Masail Al- Maudlu’iyyah
3. Bahstul Masail Ad-Diniyyah Al-Qonuniyyah

Tempat : Pondok Pesantren Darul Falah Pagutan, Kota Mataram NTB