Zakat Perhotelan, Pengangkutan

0

Zakat Perhotelan, Pengangkutan

Pertanyaan :

Apakah wajib zakat usaha perniagaan mutakhir (modern) yang bergerak di dalam bidang jasa, seperti perhotelan, pengangkutan dan sesamanya?.

Jawab :

Keterangan, dari kitab

  1. Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar [1]

وَلَوْ أَجَّرَ الشَّخْصُ مَالَهُ أَوْ نَفْسَهُ وَقَصَدَ بِاْلأُجْرَةِ إِذَا كَانَتْ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ تَصِيْرُ مَالَ تِجَارَةٍ لِأَنَّ اْلإِجَارَةَ مُعَاوَضَةٌ

Seandainya seseorang menyewakan harta atau dirinya dengan maksud ketika memperoleh upah akan dijadikannya barang dagangan, maka upah tersebut menjadi harta dagangan. Sebab akad sewa merupakan mu’awadhah -pertukaran-.

  1. Bughyah al-Musytarsyidin [2]

الْعَرْضُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ اسْمٌ لِكُلِّ مَا قَابَلَ النَّقْدَيْنِ مِنْ صُنُوفِ الْمَالِ (فَائِدَةٌ)

(Faedah), kata al-‘ardh dengan difathah huruf ‘ain dan disukun ra’nya, adalah nama bagi setiap macam harta yang membandingi emas perak.

  1. Referensi lain:

    a. Tuhfah al-Muhtaj, Juz III, h. 394.

    b. Mauhibah Dzi al-Fadhl, Juz IV, h. 31.

    c. Al-Majmu’ Syarh al-Muadzdzab, Juz VI, h. 49.

[1] Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, t. th.), Juz I, h. 145.

[2] Abdurrahman bin Muhammad Ba’lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 100.

Sumber: Ahkamul Fuqaha no. 338
KEPUTUSAN MUNAS
ALIM ULAMA
Di Kaliurang Yogyakarta Pada Tanggal 30 Syawal 1401 H. / 30 Agustus 1981 M.