Syarat dan Rukun Shalat

0

SYARAT-SYARAT SHALAT

 1. Beragama Islam.
 2. Sudah baligh dan berakal.
 3. Suci dari hadas.
 4. Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat.
 5. Menutup aurat, laki-laki auratnya antara pusat dan lutut, se­dang wanita seluruh anggota badannya kecuali muka dan dua belah tapak Jangan.
 6. Masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sha­ lat.
 7. Menghadap kiblat,
 8. Mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunat.

 

RUKUN SHALAT

 1. Niat
 2. Takbiratul ihram.
 3. Berdiri tegak bagi yang berkuasa ketika shalat fardlu. Boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit.
 4. Membaca surat Al—Fatihah pada tiap-tiap raka’at.
 5. Ruku’ dengan thuma’ninah.
 6. I’tidal dengan thuma’ninah.
 7. Sujud dua kali dengan thuma’ninah.
 8. Duduk antara dua sujud dengan thuma’ninah.
 9. Duduk tasyahhud akhir dengan thuma’ninah.
 10. Membaca tasyahhud akhir.
 11. Membaca shalawat Nabi pada tasyahhud akhir.
 12. Membaca sulam yang pertama.
 13. Tertib ; berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut.