Sunnah Wudlu dan Hal yang Membatalkan Wudlu

0

Sunnah wudlu:

1. Membaca basmalah (Bismillaahirrahmaanirrahiim) pada per­mulaan berwudlu’.

 1. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan.
 2. Berkumur-kumur.
 3. Membasuh lubang hidung sebelum berniat.
 4. Menyapu seluruh kepala dengan air.
 5. Mendahulukan anggota kanan dari pada kiri.
 6. Menyapu kedua telinga luar dan dalam.
 7. Meniga kalikan membasuh.
 8. Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki.
 9. Membaca do’a sesudah wudlu’.

 

Hal yang membatalkan wudlu’

 1. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur, misalnya buang air kecil maupun besar, atau keluar angin dan sebagainya.
 2. Hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk dan tidur nyenyak.
 3. Tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dengan tidak memakai tutup, (muhrim artinya ke­luarga yang tidak boleh dinikah).
 4. Tersentuh kemaluan (qubul atau dubur) dengan tapak tangan atau jari-jarinya yang tidak memakai tutup (walaupun kema­luannya sendiri).