Mencintai Agama Tanpa Dididik Mencintai Negara

0

Negeri-negeri di Timur Tengah sekarang ini kacau balau perang sesama warga negara mereka hanya dididik mencintai agama tanpa dididik mencintai Negara.