Tradisi Tahlilan Sudah Ada sejak Masa Imam Al-Qarafi

0

Subhanallah!! terbukti Tahlilan telah populer dan mentradisi pada masa Imam Al-Qarafi sezaman dengan Ibnu Taimiyyah